Sadržaj s oznakom: energetska kriza

Grad Ivanec kreće u realizaciju projekta modernizacije javne rasvjete na cijelom svom administrativnom području, po ESCO modelu.

U Šumariji Varaždin su nakon Vladinih mjera ograničili kupovinu drva za ogrjev po kućanstvu na 10 kubika. Upravitelj Šumarije Tomica Cukor pojašnjava da godišnji plan sječe ogrjevnog drva iznosi 11.000 kubika, a do rujna su posjekli tek 4.800 kubika jer i njima nedostaje radne snage. Osim toga, najkvalitetnije drvne vrste sijeku se u prvom i četvrtom godišnjem kvartalu pa dobar dio posla tek slijedi.

U cilju pomoći poduzetnicima i građanima u aktualnoj energetskoj situaciji, Grad Ivanec izradio je dva programa te ih oba uputio u javnu raspravu.

Jesenski paket mjera za ublažavanje posljedica rasta cijena energenata, predstavljen na sjednici Vlade RH 8. rujna, uključuje i ublažavanje rasta cijena električne energije za javni i neprofitni sektor. Prvenstveno se…
U Pragu se 15. i 16. listopada održala 213. sjednica Predsjedništva Odbora regija. Dvodnevni sastanak odvio se u okviru češkog predsjedavanja Vijećem EU te je predstavio priliku da predstavnici lokalnih…