Sadržaj s oznakom: javno savjetovanje

U razdoblju od 16. veljače do 18. ožujka provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću povodom donošenja Odluke o promjeni granica naselja na području Grada Varaždina. Pravni temelj za donošenje ove…
U razdoblju od 20. veljače do 22. ožujka 2024. godine provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću povodom donošenja Odluke o postupku i načinu uspostavljanja i ostvarivanja suradnje Grada Varaždina s drugim jedinicama lokalne…
U razdoblju od 31. siječnja do 1. ožujka 2024. godine provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću povodom donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o korištenju i naknadi za korištenje javnih površina Grada…
U razdoblju od 30. siječnja do 29. veljače 2024. godine provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću povodom donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada Varaždina.…
U razdoblju od 17. studenog do 16. prosinca 2023. godine provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću povodom usvajanja Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite. Zakonom o sustavu civilne zaštite propisano je da predstavničko tijelo,…
U tijeku nekoliko savjetovanja s javnošću, među kojima i upravljanje nekretninama Grad Varaždin do 15. prosinca provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o još četiri nacrta akata. Jedan od njih je…
- Draga djeco, nema više jedinica u školi! Ako vas malo boli glava, ne morate sutra ni doći na test iz matematike, neka mama ili tata samo sjednu za računalo…
Do 8. prosinca u Gradu Varaždinu se provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću povodom donošenja Proračuna Grada Varaždina za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu. Cilj provođenja savjetovanja…
Iz Grada Varaždina javljaju da se u razdoblju od 9. studenog do 9. prosinca provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću povodom donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima. Odlukom se…
Grad Varaždin uputilo je obavijest da će od 31. listopada do 30. studenog ove godine provoditi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću povodom donošenja Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih…
U razdoblju od 19. listopada do 18. studenog 2023. godine provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću povodom donošenja Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi. Ovom izmjenom i dopunom Odluke o…
Grad Varaždin otvorio je nova savjetovanja s javnošću povodom donošenja Odluka: ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU U razdoblju od 17. listopada do 16. studenog 2023. godine provodi se savjetovanje sa…
U razdoblju od 11. listopada do 11. studenog 2023. godine provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću povodom donošenja Izmjena i dopuna Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Varaždina. Pravni temelj za donošenje ovih…
U razdoblju od 7. rujna do 7. listopada provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću povodom donošenja Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na čk.br. 15440/2 u Varaždinu. Hrvatske ceste investitor…

Cilj savjetovanja je upoznavanje javnosti s Nacrtom Statuta i Poslovnika

U razdoblju od 2. lipnja do 23. lipnja provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću povodom donošenja Odluke o uvjetima i načinu davanja na korištenje prostora u vlasništvu ili pod upravom…
Stranica 1 od 3