USPJEH Vis konfekcija d. d. obilježava 60. obljetnicu

Napisao/la: Sponzorirani članak -

Zahvaljujući uspješnosti menadžmenta i izuzetnom zalaganju svih zaposlenih VIS Konfekcija d.d. je odolijevala svim pritiscima i promjenama unutar ove industrijske grane proizvodnje pa se s ponosom može reći da tvrtka ima status “čuvara radnih mjesta” za preko 300 obitelji.

Tekstilna industrijska grana je u proteklih dvadesetak godina skupo platila nekonkurentnost i tranziciju kroz brojna zatvaranja tvrtki uz gubitak stotinu tisuća radnih mjesta. Neovisno o trendu koji prati tekstilnu industriju, VIS Konfekcija d.d. uspješno završava još jednu u nizu poslovnih godina u kojoj su ponovno ostvareni zacrtani poslovni planovi te krajem godine ulazi u šezdesetu godinu osnivanja. Upravo zahvaljujući prepoznatljivoj kvaliteti i vrhunskoj poslovnosti VIS Konfekcija d.d. uspjela se održati na turbulentnom tržištu i nepovoljnim tržišnim uvjetima koji vladaju zadnjih nekoliko desetljeća u tekstilnoj industriji.

Značajna 1957. godina

Povijest tvrtke proteže se još u davnu 1929. kada je pokrenuta proizvodnja svilenih tkanina što predstavlja početak rada Varaždinske industrije svile. Za VIS Konfekciju je značajna upravo 1957. godina koju je obilježio početak izgradnje proizvodnog pogona u Varaždinu te je formirano probno odjeljenje za konfekcijsku proizvodnju. Iz probnog odjeljenja registrirana je zanatska radnja što predstavlja početak konfekcijske djelatnosti i preobražaj u suvremenu tekstilnu tvornicu. Društvo je tako desetljećima djelovao u sklopu Varaždinske industrije svile kišobrana i konfekcije, a u listopadu 1992. VIS Konfekcija postaje dioničko društvo. Osnovna djelatnost tvrtke je proizvodnja odjeće, koja je organizirana u proizvodnim pogonima u Varaždinskoj i Krapinsko-zagorskoj županiji i to na lokacijama Jalžabet, Vinica i Budinšćina.

Direktorica Društva, Milica Čengić dipl.iur, navodi kako je svaki od proizvodnih pogona opremljen suvremenim proizvodima strojevima i usko je specijaliziran, od proizvodnje ženske modne odjeće, noćnog rublja pa sve do intimnog ženskog rublja.

DSC 7655 1200x784


- Budućnost europske tekstilne i odjevne industrije usmjerena je na inovacije, kvalitetu i stvaranje visokovrijednih proizvoda te se u tu svrhu treba neprestano modernizirati i težiti inovativnosti te razvijanju znanja i vještina primjenom novih tehnologija - nadodala je sugovornica.
Naime, težište proizvodnje Društva je na doradnim takozvanim lohn poslovima za inozemne kupce gdje se iz godine u godinu postiže porast vrijednosti cijene usluga kao odraz usvajanja proizvodnje artikala višeg cjenovnog razreda te sve većeg udjela vlastitog znanja i rada u proizvodnom procesu.
- Izrazita značajka stjecanja prihoda je dominacija realizacije na inozemnim tržištima, na što otpada od oko 95 posto poslovnih prihoda - objašnjava direktorica Čengić.

Širenje i na Skandinavske zemlje

Najvažniji kupci s kojima tvrtka ostvaruje vrlo uspješnu poslovnu suradnju dolaze s tržišta na kojima je prisutna već godinama i to iz Njemačke, Austrije, Italije i Slovenije, a upravo zbog prepoznatljivosti kvalitete Društva postoje upiti za proširenje tržišta i na Skandinavske zemlje.
- Radi se o vrlo zahtjevnim kupcima čije marke proizvoda spadaju u sam vrh svjetske mode, a istaknuli bi ovdje Wolford i Hugo Boss - ističe sugovornica.
Dodaje da su visoko učešće izvoza u ukupnom prihodu tijekom proteklih godina, prepoznali i u “Hrvatskim izvoznicima” od kojih je Društvo u tijeku 2015. godine dobilo i prestižnu nominaciju za nagradu “Zlatni ključ” u kategoriji najbolji izvoznik u Italiji za 2014. godinu kada je u tu zemlju izvezlo 1,3 milijuna eura.

Dugogodišnji opstanak na zahtjevnim tržištima europskih zemalja, a u uvjetima izvanredno narasle konkurencije pogotovo Istočnih zemalja gdje je vrlo jeftina radna snaga bez sumnje govori da se kao tvrtka uspjela afirmirati, a sve zahvaljujući nizu pozitivnih elemenata prisutnih u proizvodnji, ukupnom poslovanju i odnosu prema poslovnim partnerima. U tom okviru izrazito su bitni elementi visoka kvaliteta proizvoda, fleksibilnost u proizvodnji, produktivnost rada te poštivanje ugovorenih rokova isporuke. Takve odlike u proizvodnji i poslovanju ovog Društva imaju zdravu osnovu upravo u stručnom i iskusnom kadru, konstantnom unapređivanju tehnoloških procesa i organizaciji proizvodnje te u postojanju jake i kvalitetne vlastite tehnološke pripreme, čija je uloga od izrade modela i kolekcija, do ukupne organizacije proizvodnje presudna. Stabilnost ukupnog poslovanja i neprestana ulaganja važan su preduvjet za uspješno poslovanje i pokazatelj su da menadžment Društva sa stručnošću, pažnjom, poštovanjem te stalnim zalaganjem uporno prkosi svim problemima koji se pojavljuju kako unutar Društva tako i u samoj državi te okruženju u kojem posluje.

Djelatnici - najveći kapital

Društvo neprestano radi na provođenju niza mjera koje potiču njegov daljnji rast i razvoj kroz modernizaciju objekata i tehnoloških procesa čime se djelatnicima neprestano stvara ugodna radna okolina, što ujedno pridonosi kvaliteti izvršenja radnih zadataka. Ključ uspjeha i najveći kapital predstavljaju djelatnici i najveći teret upravo je na njima. Shodno tome Društvo nastoji postići što bolju ravnotežu između svrhe, procesa i ljudi kako bi se postigla što bolja kvaliteta pružene usluge, a svoje djelatnike smatra izvorom poslovnog uspjeha.

VIS


Kako navodi direktorica Čengić, danas VIS Konfekcija zapošljava 309 djelatnika. Jedan od osnovnih ciljeva politike ljudskih resursa uz zadržavanje broja zaposlenih je i povećanje broja na onim proizvodnim lokacijama gdje se može povećati zaposlenost kapaciteta, vodeći računa da to budu kvalitetni djelatnici koji će ostvarivati planirane zadatke.

- Nažalost, danas je sve teže naći djelatnike za konfekcijsku proizvodnju tako da je Društvo konstantno otvoreno za zapošljavanje deficitarnog zanimanja kao što je šivač - navodi sugovornica, dodajući da, zbog toga, Društvo trenutno radi na podizanju plaća proizvodnim radnicima. Prosječna neto plaća iznosi 3.540 kuna što je u okviru konfekcijske grupacije, a ovisno o ostvarenju norme neki proizvodni radnici imaju i veću plaću od tog iznosa.

Društvo promiče socijalne i ekonomske vrijednosti, jednakost spolova te pruža pravedan i jednak pristup za sve u zapošljavanju. U suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje konstantno radi na mjerama poboljšanja pristupa tržištu rada, a organiziranjem prijevoza za sve zaposlene daje se potpora geografskoj mobilnosti djelatnika. Odraz socijalne politike vidljiv je u uspješnoj koheziji menadžmenta sa Sindikatom VIS Konfekcije.

Društvo je uvjereno da se samo sa zadovoljnim i kvalificiranim djelatnicima uz jasnu strategiju i dobru organizaciju mogu postići zacrtani ciljevi. Danas se s ponosom može reći da tvrtka ima status “čuvara radnih mjesta” za preko 300 obitelji. Zahvaljujući uspješnosti menadžmenta i izuzetnom zalaganju svih zaposlenih VIS Konfekcija d.d. je odolijevala svim pritiscima i promjenama unutar ove industrijske grane proizvodnje. Mnoge domaće velike i poznate tekstilne tvrtke nisu se uspjele prilagoditi potrebama i promjenama te ih danas više nema. VIS Konfekcija postoji već 60 godina te se nada i dalje dobroj budućnost.

Brojni jubilarci

Trenutno se u Društvu, kako kaže direktorica Čengić, radi na Pravilniku o stimulativnom nagrađivanju kojim bi proizvodni radnici ostvarili i veću plaću od radnika koji su zaposleni kod drugih poslodavaca u istoj djelatnosti. Redovito se isplaćuju naknade povodom Uskrsa i Božića kao i jubilarne nagrade tako da su ove godine po pogonima sljedeći radnici jubilarci.

Za deset godina i s nagradom od 1.500 kuna će se nagraditi Pintar Lukić Maja, Cerovečki Martina, Jambrečić Valentina te Horvat Sanja. Za dvadesetogodišnji radni vijek će se nagraditi s 2.500 kuna Mucko Đurđica i Svetec Vesna. Za tridesetogodišnji radni vijek u Društvu će se nagraditi s 3.500 kuna Foder Mirna, Lazar Marija, Košćak Marija, Kukolj Jasna, Pavličević Mirjana, Petrić Ana, Špoljarić Ljubica, Vuk Snježana, Bajzek Brankica, Cukor Nikola, Havelka Jadranka, Huljek Sanja, Jertec Marina, Kereša Mirjana, Svrtan Nevenka, Šekrst Verica, Banfić Biserka, Mikolaj Snježana, Mlinarić Josip, Sedlar Vlado.

Za 35 godina rada u Vis Konfekciji s 4.000 kuna nagradit će se Borak Ljiljana, Ježek Štefanija, Mališa Ljubica, Vnuk Dragica, Bedeković Ivanka, Broz Nadica, Horvat Štefanija, Jurašković Ljubica, Novosel Božica, Novosel Dragica, Sokol Ljuba, Novko Vesna dok će se za 40 godina s 5.000 kuna nagraditi Mihalić Katica.

Socijalni dijalog, socijalno partnerstvo i poslovno pregovaranje

U VIS Konfekciji d.d. Varaždin godinama se poštuje temeljno pravo radnika na slobodu udruživanja i kolektivnog pregovaranja. Kako socijalni dijalog nije samo kolektivno pregovaranje već niz dijaloga i pregovora, osim sindikata u VIS Konfekciji d.d. postoji i radničko vijeće.
Ljubica Hosni, glavna sindikalna povjerenica, predsjednica radničkog vijeća istaknula je da se poslovanje trgovačkog društva odvija na četiri lokacije pa su radnici iz svih lokacija uključeni u rad sindikata i radničkog vijeća.

DSC 7662 1200x801

- Redovito primamo izvještaje o poslovnim rezultatima, strategiji poduzeća, planovima za razvoj i ulaganja. Stoga, zahvaljujući razmjeni informacija, konzultiranju, pregovorima, savjetovanju, suodlučivanju, probleme rješavamo zajednički te rijetko ulazimo u konflikte - rekla je Ljubica Hosni. Dodala je da se svi pregovori vode strategijom suradnje kojom djelomično dobivaju obje strane.

- Zahvaljujući socijalnom partnerstvu imamo potpisan Kolektivni ugovor na nivou trgovačkog društva kojim su precizno propisana prava i obveze te osnovica plaće i ostala materijalna prava radnika. Ako je potreban rad u preraspodjeli subotom, a isti se ne može iskoristiti kao slobodan dan, postigli smo dogovor da se radnicima subota plati 150 kuna neto. Svake godine razgovaramo o isplati uskrsnica i božićnice koje uz kompromise u dobroj vjeri uspijevamo dogovoriti. Visina i isplata ostalih materijalnih prava vezana su na poslovne rezultate, ali važno je naglasiti da su isplaćena - objasnila je sugovornica, dodajući da su u tijeku pregovori oko porasta plaće za proizvodne radnike koji bi trebali završiti do kraje godine.
- Nadam se da će pregovori biti produktivni jer produktivan socijalni dijalog čini sudionike boljim ljudima i boljim organizacijama - rekla je Hosni.

Među ostalim dodala je kako je socijalna politika na svim nivoima nešto normalno i svakodnevno u cijelom trgovačkom društvu.
- Socijalnu osjetljivost i društvenu odgovornost kroz svoje vođenje poslovne politike pokazuje direktorica Milica Čengić sa svojim poslovodstvom, sami radnici međusobno pokazuju socijalnu osjetljivost u međusobnom pomaganju, a sindikalno članstvo se uvijek može obratiti svojim predstavnicima i u teškim momentima te tražiti pomoć od tvorničkog sindikata. Pokazalo se kroz godine da su partnersko-suradnički odnosi unutar nekog poduzeća vrlo bitni preduvjeti za uspješno poslovanje društva - zaključila je sugovornica.

Facebook komentari
Komentari ispod članaka ni na koji način nisu stavovi uredništva Varaždinskih vijesti te su za njih odgovorni isključivo čitatelji. Ističemo kako je stav redakcije da je zabranjeno vrijeđanje, govor mržnje te poticanje diskriminacije na osnovi rase, etničke pripadnosti, boje kože, spola, jezika, vjere, dobi, rodnog identiteta ili spolne orijentacije. Svi komentari za koje uredništvo procijeni da su neprikladni bit će obrisani, a njihovi autori prijavljeni nadležnim tijelima.

Varaždinske-vijesti.hr koriste kolačiće (eng. Cookies) radi pružanja što boljeg korisničkog iskustva. Ako nastavite koristiti ovu web stranicu prihvaćate korištenje kolačića.