Sadržaj s oznakom: škola

Prema podacima Ureda, u prve razrede osnovnih škola na području Varaždinske županije za školsku godinu 2016./2017. upisano je ukupno 1.796 učenika, što je 108 učenika više u odnosu na prošlu…
Učenici Osnovne škole u Novom Marofu pohađati će kao i njihovi kolege u ostalim školama jednosmjensku nastavu. Naime, Varaždinska županija je izdvojila iz svog proračuna financijska sredstva za kuhinjsku opremu…
U Županijskoj palači održao se sastanak pomoćnika u nastavi u sklopu projekta „Veliki za male“ na kojem su sudjelovali među ostalima i predstavnici Agencije za razvoj Varaždinske županije te predsjednica…
Drugu godinu zaredom Varaždinska županija povodom Dana hrvatskih knjižnica nagradila je najbolje čitače u osnovnim i srednjim školama, ukupno 33 učenika osnovnih i 11 učenika srednjih škola na području županije.…
Jedan od glavnih ciljeva najavljene cjelovite kurikularne reforme je približiti institucionalno obrazovanje svakodnevnom životu i interesima učenika. Internet i novi mediji svakako su bitan dio svakodnevnog života mladih, njihovi primarni…
Na radionica profesionalnog usavršavanja (Profesional Development Workshop), koja se održavala u Varšavi od 8. do 11. listopada u organizaciji poljske Nacionalne službe za podršku eTwinningu, odnosno poljske Fondacije za razvoj…