Sadržaj s oznakom: modernizacija nerazvrstanih cesta

Radovi na modernizaciji nerazvrstanih cesta iz programa Grada Ivanca za 2022. godinu ulaze u finalnu fazu. Nakon što su jučer asfaltirane dvije dionice u Ivanečkoj Željeznici, danas se asfaltira odvojak…
Općina Ljubešćica pokrenula je postupak javne nabave za nabavu radova male vrijednosti i to za modernizaciju nerazvrstanih cesta na području općine Ljubešćica. Prije samog postupka provedeno je prethodno savjetovanje sa…