FOTO ZSUGV će za 2022. tražiti više novca za gotovo sve programe, ali sveukupno manje nego za 2021. Foto: Martin Novosel

FOTO ZSUGV će za 2022. tražiti više novca za gotovo sve programe, ali sveukupno manje nego za 2021.

| 5.10.2021. u 20:50h | Objavljeno u Sport

Na 39. sjednici skupštine Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina, jednoglasno je prihvaćena 3. točka dnevnog reda, Prijedlog programa javnih potreba u sportu grada Varaždina za 2022. godinu u kojem će od proračuna Grada Varaždina tražiti 10 215 000 kuna. Traže veća sredstva po gotovo svim stavkama i programima financiranja, ali to će svejedno Grad Varaždin koštati čak pola milijuna kuna manje nego 2021. godine kada su dobili 10 715 000 kuna.

- Uvijek ću ponavljati da imamo jednu veliku širinu i sva programska područja koja su popisana zakonom su obuhvaćena u našem programu. Glavni ciljevi ovog programa će biti ulaganje u razvoj mlađis sportaša, unapređenje vrhunske sportske kvalitete, poticanje uključivanja u sport te održavanje i investicijska ulaganja u sportske objekte - rekao je Patrik Koščak, tajnik ZSUGV-a.

Iako možda zvuči kontradiktorno da se traže veća sredstva, a na kraju će biti ipak sveukupno manji iznos, glavni razlog tome je da će se među rijetko smanjenim iznosima naći stavka o Sufinanciranju troškova održavanja funkcioniranja gradskih sportskih građevina kojima upravljaju ostale sportske udruge. U 2021. godini su dobili 2 545 000 kuna, dok će u 2022. godini tražiti svega milijun kuna za održavanje sportskih objekata.

- Sve je više klubova i sve je više programa te nam stižu novi programi, a sve se bazira na mlađim uzrastnim kategorijama tj. rad s djecom i samim time smo predvidjeli veće iznose. Moram naglasiti da onaj dio koji se izdvaja za djecu i vrhunski sport uvijek može biti i veći, ali drago mi je da smo po određenim stavkama dostigli vodeće gradove koji su prednjačili po iznosima za te segmente - rekao je Runac.

Sada je potrebno da taj prijedlog prihvati Gradsko vijeće Varaždina na jednoj od slijedećih sjednica. Među ostalim odlukama koje je donijela skupština, jednoglasno su također prihvaćene sve točke dnevnog reda, 2. točka je bila prihvaćanje zapisnika s 38. sjednice Skupštine Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina kao i 4. točka u kojoj su Disc golf klub Lagoda Varaždin te Plesni Klub Feel postali punopravni članovi, a Plesni klub B pridruženi član ZSUGV-a.