HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA Tržište rada je temeljni pokretač inovacija i rasta

VVM | 8.6.2023. u 10:52h | Objavljeno u Sponzorirano

Hrvatska gospodarska komora kontinuirano potiče sustav obrazovanja koji prati tehnološki napredak jer su izvrsnost i kvaliteta struke presudni za dugoročan i održiv rast, produktivnost i inovacije te su stoga i ključni čimbenici konkurentnosti poduzeća svih veličina, posebno malih i srednjih. Od presudne je to važnosti u svim gospodarskim djelatnostima, a posebno je to vidljivo u našoj županiji koja je izrazito industrijski orijentirana. Da bismo dodatno ojačali konkurentnost i povećali dohodovnost domaće industrije trebamo se okrenuti vlastitim znanjima i vještinama i ulagati u povećanje konkurentnosti svakog pojedinog radnika. To nezaobilazno podrazumijeva više prilika za učenje na radnom mjestu, posebno u obliku naukovanja gdje u prvi plan dolaze tvrtke sa svojim mentorima i strukovne škole koje, u suradnji s ostalim obrazovnim institucijama, sudjeluju u kreiranju potrebnih profila zanimanja.

HGK_Digitalna_komora.jpg

Digitalni resursi, umreženost, podaci te digitalne vještine zaposlenika danas omogućuju kontinuitet poslovanja stoga je od izuzetne važnosti naglasiti digitalne kompetencije za korištenje digitalnih tehnologija koje su nezaobilazne u svim sektorima gospodarstva i iz temelja mijenjaju način rada i poslovanja.

Utjecaj digitalne i zelene tranzicije na interne procese tvrtki bit će velik. To otvara novo poglavlje i potencijal za sufinanciranje projekata iz fondova Europske unije stoga se svi dionici moraju uključiti i bez rezerve, putem dostupnih sredstava, promovirati vještine za radna mjesta sutrašnjice čime se teži postizanju održivog i klimatski neutralnog društva što pak mora postati prioritet djelovanja poslovne zajednice u narednom razdoblju. I Županijska komora Varaždin nastavlja s praksom implementiranja najboljih europskih praksi putem međunarodnih projekata, ovoga puta na novom projektu SMART CIRCUIT s ciljem povezivanja regionalnih digitalno inovacijskih čvorišta te jačanjem kapaciteta, razmjenom znanja, alata i već usvojenih učinkovitih praksi zemalja Središnje Europe u području kružnog gospodarstva.

Smart_Circuit_Project_HGK_2023.jpg

Tvrtke danas svjedoče vremenu kad je puno lakše doći do financijskih sredstava nego do stručnog i kvalitetnog radnika. Slijedom toga, nerijetko se javlja se i neizvjesnost pri preuzimanju i izvršavanju novih poslova jer se ne mogu s potpunom sigurnošću planirati aktivnosti za narednu godinu stoga su upravo kvalitetna strukovna zanimanja i obrazovni programi čimbenici koji mogu iznjedriti nove poslove, ali i nova radna mjesta. Upravo iz tog razloga obrazovne ustanove treba bolje povezati s poduzetnicima, a obrazovne programe uskladiti s promjenama na tržištu rada kako bi se mladima osigurao pristup naukovanju, obrazovanju i novim vještinama, posebno onima koje su potrebne za tzv. dvostruku tranziciju – digitalnu i zelenu. U tom smislu, dobra upisna politika koja osluškuje puls tržišta uz uključivanje svih dionika iz područja ovladavanja novim vještinama, prije svega gospodarstvenika koji usmjeravaju i utječu na odabir kvalitetnih i traženih zanimanja, definirat će dinamiku i smjer razvoja varaždinskog gospodarstva.

Foto_uz_clanak.jpg

Tome u prilog ide i Europska godina vještina koja upravo ove godine stavlja vještine u središte pozornosti poticanjem lakšeg priznavanja kvalifikacija oslanjajući se na vještine, a ne na formalne kvalifikacije. Strukovno obrazovanje je izbor koji se temelji upravo na ovladavanju vještina. Od samih početaka je i HGK Županijska komora Varaždin uključena u kampanju za upis učenika u srednje škole “Odaberi svoju školu” potvrđujući time da je tržište rada temeljni pokretač inovacija i rasta.