Sadržaj s oznakom: trgovački sud u varaždinu

Radi upoznavanja građana s djelovanjem pravnog sustava u njihovim zemljama, edukacije i informiranja o njihovim svakodnevnim pravima u području građanskog pravosuđa, Vijeće Europe i Europska komisija proglasila je 25.listopada Europskim…
Uprava putničke agencije SVIKONCERTI podnijela je prijedlog za predstečajnu nagodbu Trgovačkom sudu u Varaždinu zbog nemogućnosti podmirivanja financijskih obveza jer na računu nema novca. Ova varaždinska agencija specijalizirana na organizaciju…
Nekretnine u Križovljangradu u općini Cestica, koje su se prodavale na elektroničkoj javnoj dražbi u sklopu stečajnog postupka nad PPI Varaždinkom, prošlotjednim su rješenjem varaždinskog Trgovačkog suda dosuđene – Veterinarskoj…
Nepravomoćnom presudom Trgovačkog suda u Varaždinu odbijen je tužbeni zahtjev Meteor Grupe u stečaju da im tužitelj, Terme Tuhelj, isplati 1,8 milijuna kuna na ime naknade štete. Meteor Grupa kao…
Za 3. ožujka zakazana je osma javna dražba za prodaju preostale imovine varaždinske tvrtke Pluris u stečaju. Na dražbi će se prodavati nekretnine u Otočcu, točnije oranica utvrđene vrijednosti 502.917 kuna…