Sadržaj s oznakom: sanacija divljih odlagališta

Na tri lokacije na području općine Trnovec Bartolovečki u tijeku je sanacija nelegalnih odlagališta otpada. Ukupna procijenjena vrijednost sanacije divljih deponija na području općine Trnovec Bartolovečki je gotovo 3 milijuna…