Sadržaj s oznakom: onečišćenje voda

Nakon što je dio žitelja varaždinskog prigradskog naselja Jalkovec početkom godine podnio prijavu u kojoj su zatražili žurno postupanje inspektora radi zaštite javnog i javnozdravstvenog interesa, odnosno javnozdravstvene ugroze zbog,…
Reagirajući na prijavu građana koji su primijetili onečišćenje kanala koji se ulijeva u Omladinski bajer, na teren je odmah izašao gradski komunalni redar te utvrdio da je u kanal ispuštena…