Prijavljeni za onečišćenje Plitvice, a inspekcija utvrdila da tvrtka uopće ne koristi vodu u tehnološkom procesu!? Foto: Ilustracija

Prijavljeni za onečišćenje Plitvice, a inspekcija utvrdila da tvrtka uopće ne koristi vodu u tehnološkom procesu!?

| 22.6.2020. u 17:19h | Objavljeno u Aktualno

Nakon što je dio žitelja varaždinskog prigradskog naselja Jalkovec početkom godine podnio prijavu u kojoj su zatražili žurno postupanje inspektora radi zaštite javnog i javnozdravstvenog interesa, odnosno javnozdravstvene ugroze zbog, kako su tvrdili, nezakonitog postupanja u gospodarenju otpadom poduzeća Lotus 91, inspektori Državnog inspektora proveli su više inspekcijskih nadzora, počevši od onih vezanih uz vodopravna pitanja i zaštitu okoliša pa do zdravstvenih, a isto tako provjerena je zakonitost izdanih dozvola. I ne samo da nije utvrđeno nikakvo ozbiljnije kršenje zakona od strane Lotusa 91, već se pokazalo da za neke navode u prijavi ni izdaleka nije bilo temelja!

Za postupak nema osnove

Naime, tijekom nadzora vodopravnog inspektora utvrđeno je kako ne samo da nema „neometanog izlijevanja otpadne vode koje nastaju u procesu obrade otpada, čime bi se potencijalna zaraza prenosila i širila u prostor toka rijeke Plitvice i njen sliv, a posebice okolna dvorište u kojima su i vrtne pumpe za vodu kojom se zalijeva povrće i sl.”, kako se navodilo u prijavi, već da Lotus 91 uopće ne ispušta vodu iz tehnološkog procesa jer je uopće ne koristi kod postupanja s PET ambalažom, koja jer se samo sakuplja, razvrstava i odvozi!

Budući da za to nije našao nikakve pretpostavke tijekom inspekcijskog nadzora na postrojenju u Jalkovcu, Državni inspektorat obustavio je upravni postupak, kojim se poduzeću Lotus 91 naređuje da poslovanje uskladi s odredbama Zakona o vodama, odnosno da pokrene postupak ishođenja Vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda s promjenljivim svojstvima ili otpadnih tvari u sabirnu jamu za tehnološke otpadne vode, odnosno u otvoreni kanal za onečišćene oborinske otpadne vode.

Ovo rješenje izdano je nakon što je je obavljen inspekcijski nadzor nad kontrolom provedbe odredbe članka 164. i 165. Zakona o vodama, kojima je propisana obaveza ishođenja vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda na lokaciji postrojenja Lotus 91 u Jalkovcu. Naime, temeljem inspekcijskog nadzora, pokrenut je upravni postupak izdavanjem rješenja o usklađenju poslovanja sa odredbama Zakona o vodama, odnosno pokretanju postupka ishođenja Vodopravne dozvole. Slijedom toga, vodopravna inspekcija je obišla lokaciju Lotusa 91, uz predstavnika Hrvatskih voda od kojih je zatraženo mišljenje o potrebi pribavljanja vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda. No, Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu Varaždin, ukazao je da na lokaciji Lotusa 91 u Jalkovcu nema ispuštanja otpadnih voda iz tehnoloških procesa u kojima se obrađuje neopasni otpad, već samo sanitarno-fekalnih i oborinskih voda s manipulativnih površina, kao i da će za građevine odvodnje i ispuštanja oborinskih voda u prijemnik biti ishođeni vodopravni uvjeti i vodopravna potvrda.

Više pročitajte u novom broju Varaždinskih vijesti...