Župan, direktor Varkoma i ravnatelj ŽUC-a obišli radove u Općini Trnovec Bartolovečki

| 9.5.2017. u 08:59h | Objavljeno u Našim krajem

Varaždinski župan Predrag Štromar s načelnikom Općine Trnovec Bartolovečki Zvonkom Šamecom, direktorom Varkoma Vladom Vlašićem te ravnateljem Županijske uprave za ceste Tomislavom Osonjačkim obišao je radove u Trnovcu. Riječ je o rekonstrukciji Dravske ulice te priključenju Osnovne škole Trnovec na sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

Kanalizacija je završena, prepumpne stanice su završene i ljudi se polako priključuju. Ovdje smo došli vidjeti priključenje škole na kanalizaciju. To će puno značiti u troškovima škole jer je trebalo pročišćavati septičke jame, a sad će biti puno manje posla. Cijena vode će sada biti nešto viša, ali će sasvim sigurno biti jednostavnije za školu. Priključak odrađuje Varkom u trošku kanalizacije, a škola u manjem dijelu na svojoj parceli. Nisu to veliki troškovi, već se radi o puno većoj dobiti za školu – rekao je Štromar, dodavši da su na području Općine Trnovec Bartolovečki uloženi deseci milijuna kuna u kanalizaciju te da će biti i novih ulaganja.

Ovo je jedna od najbitnijih investicija što se tiče kvalitete života na području naše općine. Završetak kanalizacijskog sustava je san koji se počeo sanjati 2002. godine i pred samim završetkom je u ovoj godini. Završen je najveći dio posla, ostalo je još nekoliko ulica u kojima se mora napraviti primarni dio same kanalizacijske mreže. Neke ulice se moraju preprojektirati, ali nije ostalo puno i uskoro će početi radovi. Zahvaljujem Varkomu, Hrvatskim vodama i župana koji je od prvog dana mog mandata bio uključen u sve te aktivnosti na kanalizacijskom sustavu u naselju Trnovec – kazao je načelnik Šamec, najavivši da nakon škole za nekoliko dana slijedi i priključak za druge objekte poput dječjeg vrtića u Trnovcu.

Nakon obilaska radova kod Osnovne škole, provjereno je i stanje radova u Dravskoj ulici, gdje je vrijednost zahvata na rekonstrukciji s izgradnjom nogostupa i odvodnjom oborinskih voda 759 tisuća kuna. ŽUC sufinancira sa 75 posto, a Općina s 25 posto.

Riječ je o 500 metara ulice, županijske ceste. U Trnovec, kao jednoj od najgušće naseljenih općina, stavramo uvjete za sigurnije odvijanje prometa – naglasio je ravnatelj ŽUC-a Tomislav Osonjački, a župan je dodao da je Dravska ulica primjer ulaganja u županijsku cestu.