VARAŽDINSKE TOPLICE Prihvaćen akcijski plan strategije razvoja Urbanog područja: "Benefiti ITU mehanizma su nemjerljivi!"

vv | 28.5.2023. u 11:00h | Objavljeno u Našim krajem

Jedna od najvažnijih točaka dnevnog reda sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica održane u četvrtak bilo je izvješće o izvršenju prošlogodišnjeg proračuna. Pritom je utvrđeno kako su Varaždinske Toplice u 2022. godini ostvarile prihode u iznosu od 21,6 milijuna kuna, dok su rashodi iznosili 20 milijuna kuna. Grad je ostvario ukupni višak od 1,6 milijuna kuna koji će se preraspodijeliti u ovoj godini. Gradonačelnica Varaždinskih Toplica Dragica Ratković objasnila je kako je prošle godine ostvareno čak 24 posto više prihoda nego u godini prije.

- Uz veće ostvarenje prihoda u odnosu na prethodnu godinu pokriven je preneseni manjak iz 2021. godine. Do većeg ostvarenja prihoda došlo je zbog većeg iznosa uplaćenog poreza na dohodak, kao i iznosa od komunalne naknade temeljem nove odluke kojom je povećana naknada – pojasnila je Ratković. Dodala je kako je prošle godine za održavanje komunalne infrastrukture Grad izdvojio ukupno 2,7 milijuna kuna.

- Dobro je poznato da je područje našeg Grada jedno veliko gradilište i da zaista na svakom koraku održavamo, gradimo i unaprjeđujemo komunalnu infrastrukturu budući da smo svjesni da je ona preduvjet za kvalitetan život svih naših građana. Tako je u prošloj godini završen niz radova na održavanju prohodnosti puteva, održavanju drvenog mosta na Bednji, održavanju prohodnosti prometnica, popravku asfaltnog zastora kolnika, redovnom održavanju javne rasvjete, košnji i uređenju čitavog Grada – kazala je gradonačelnica Ratković.

Uz odluku o izvršenju prošlogodišnjeg proračuna koju su vijećnici prihvatili jednoglasno, jednoglasno je prihvaćen i konačni nacrt akcijskog plana strategije razvoja Urbanog područja Varaždin za razdoblje od 2021. do 2027. godine. Naime, Urbano područje Varaždin kao integrirana teritorijalna cjelina formirana s ciljem ostvarivanja razvojnih potencijala koji nadilaze administrativne granice gradova i općina obuhvaća i Grad Varaždinske Toplice.

- Urbanom području Varaždin u kojem je i Grad Varaždinske Toplice bit će na raspolaganju 22 milijuna eura sredstva iz europskih fondova za 50 međusobno integriranih projekata u sedam stupova razvoja. Jedan od projekata koji će zaokrenuti razvoj obrazovanja je Centar kreativnih i kulturnih industrija, projekt koji će pridonijeti samozapošljavanju i poduzetništvu u području kreativnih i kulturnih industrija. Tu je i projekt unapređenja kulturno-povijesne baštine za razvoj cjelogodišnje turističke ponude u sklopu kojeg će se napraviti interpretacija i prezentacija tradicijske kulture “Topličkog kraja” te obnoviti i prezentirati šuta i prališće u našem gradu – objasnila je Ratković.

Inače, u Varaždinskim će Toplicama niknuti i izdvojene biciklističke staze i odmorišta s punionicama za električne bicikle, a vijećnici su se složili kako će ITU mehanizam doprinijeti razvoju cijelog Urbanog područja Varaždin, a time i Grada Varaždinskih Toplica.