Strategija razvoja Ivanca 2014. – 2020. produljena do kraja 2021. godine Foto: Grad Ivanec

Strategija razvoja Ivanca 2014. – 2020. produljena do kraja 2021. godine

VV | 13.8.2020. u 10:20h | Objavljeno u Našim krajem

Važenje Strategije razvoja Grada Ivanca za razdoblje 2014. – 2020. godine odlukom Gradskog vijeća Ivanca produljeno je do 31. prosinca 2021. godine. Ova Strategija bazni je razvojni dokument koji je u travnju 2014. godine donijelo Gradsko vijeće, a svih proteklih godina cjelokupni razvitak Ivanca u svim najvažnijim zadanim komunalno-infrastrukturnim, gospodarskim i društvenim odrednicama odvijao se upravo na temelju ove Strategije.

Pritom je važno spomenuti i dobru praksu Gradskog vijeća Ivanec, koje svake godine redovito donosi akcijski plan provođenja Strategije za svaku kalendarsku godinu.

Njime se precizno definiraju svi projekti koje će Grad u toj godini provoditi u komunalu, prometu, infrastrukturi, u zaštiti okoliša, vodoopskrbi, društvenoj infrastrukturi itd. Pri tome se tabelarno prikazuju sve planirane aktivnosti, programi i projekti, njihova vrijednost te izvori iz kojih će se financirati. Nakon isteka svake proračunske godine, Vijeće redovito razmatra i izvješća o ostvarenju akcijskih planova pa se tako može pratiti realizacija Strategije iz godine u godinu.

S obzirom na to da se strategija donosi i usklađuje s financijskom projekcijom EU (financijska projekcija EU = proračun EU), pa je stoga i ova bila donesena za razdoblje 2014. – 2020., nova Strategija trebala je biti donesena već početkom 2021. godine.

No, to ovoga puta neće biti moguće. Razlog tomu je činjenica da sve lokalne, pa tako i ivanečka strategija razvoja trebaju biti usklađene s planovima razvoja viših razina, a u ovom trenutku takvih planova – još nema. Točnije, još uvijek nije izrađena ni Nacionalna strategija razvoja za buduće razdoblje, a nema ni Plana razvoja na razini Varaždinske županije.

Stoga je Gradsko vijeće produljilo trajanje ključnog ivanečkog strateškog razvojnog akta do kraja 2021. godine, dokad će se izraditi i Plan razvoja Grada Ivanca za razdoblje do 2027. godine.