FOTO Općini Ljubešćica novih bespovratnih 3,8 milijuna eura za izgradnju kanalizacije i pročistača Foto: Krešimir Đurić

FOTO Općini Ljubešćica novih bespovratnih 3,8 milijuna eura za izgradnju kanalizacije i pročistača

| 27.7.2023. u 17:22h | Objavljeno u Našim krajem

U nazočnosti ministra gospodarstva i održivog razvoja Davora Filipovića danas je u prostorijama Protupožarnog centra u Ljubešćici, održana svečanost uručenja Ugovora za izgradnju sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda
dijela naselja Ljubešćica, Sveti Ilija, Jakopovec, Kaštelanec, te uređaja za pročišćavanje otpadnih voda „UPOV Ljubešćica".

Projekt je prijavljen za financiranje sredstvima Nacionalnog programa otpornosti i oporavka (NPOO), a ukupna vrijednost projekta iznosi 6.633.075,51 eura.

Općini Ljubešćica dodijeljen je Ugovor o financiranju iz Mehanizma za oporavak i otpornost za projekt „Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda dijela naselja Ljubešćica, te uređaja za pročišćavanje otpadnih voda UPOV Ljubešćica“.

Vrijednost projekta iznosi 4.210.791,96 eura odnosno 31.726.212,00 kuna. Projekt je financiran sredstvima Nacionalnog programa otpornosti i oporavka s 80 posto, što iznosi 3.789.712,76 eura odnosno 28.553.590,80 kuna, sredstvima Hrvatskih voda s 10 posto što iznosi 421.079,20 eura odnosno 3.172.621,20 kuna, te Općine Ljubešćica sa 10 posto u istom iznosu.

Ovim elementom projekta obuhvaćena je odvodnja sanitarnih otpadnih voda na području općine Ljubešćica i to u naseljima Ljubešćica, Kapela Kalnička i Rakovec.

Sustav odvodnje dijela naselja općine Ljubešćica planiran je kao sustav koji se sastoji od dva podsustava koji će se razvijati u dvije faze (I. i II. faza).

Svaki podsustav sastoji se od tlačnih i gravitacijskih cjevovoda i crpnih stanica dok je uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) zajednički.

Sanitarne otpadne vode stanovništva prikupljat će se kanalizacijskom mrežom s interpolacijom precrpnih stanica, a obrada otpadnih voda predviđena je na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda UPOV Ljubešćica u Poduzetničkoj zoni Ljubešćica.

Predviđeni kapacitet uređaja za pročišćavanje otpadnih voda je 1700 ES (ekvivalent stanovnika). Ukupna duljina sustava odvodnje dijela naselja općine Ljubešćica – I.faza iznosi 10.483 m.

U I.fazi izgradite će se 23 gravitacijska kanala dužine 8760 m, 7 tlačnih vodova dužine 1723m, 7 precrpnih stanica kapaciteta 5-8 litara u sekundi.

Rezultat je priključenje na sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda novih 1145 stanovnika (350 priključaka) što čini 69,35% ukupnog broja stanovnika.

Priključenje preostalih 30,65% stanovništva realizirat će se kroz II. fazu izgradnje sustava odvodnje, a do tada će stanovnici i dalje koristiti sabirne jame ili neki drugi oblik zbrinjavanja sanitarnih otpadnih voda.

Nakon uručenja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, pokrenut će se postupak nabave za odabir izvođača radova te se početak radova očekuje početkom 2024. godine.

Uz načelnika Općine Ljubešćica Nenada Horvatića, svečanosti uručenja ugovora nazočili su i načelnici Općina Jalžabet i Sveti Ilija Rajko Solar i Marin Bosilj, zatim državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Marijo Šiljeg, ravnateljica uprave za vodno gospodarstvo i zaštitu mora u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Elizabeta Kos, saborski zastupnik i predsjednika Odbora za gospodarstvo Žarko Tušek, saborski zastupnik i gradonačelnik Novog Marofa Siniša Jenkač, varaždinski župan Anđelko Stričak, direktor Vodnogospodarskog odjela za Muru i gornju Dravu Milan Reza, varaždinski gradonačelnik Neven Bosilj,načelnik Općine Gornji Kneginec Goran Kaniški, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, direktor tvrtke Varkom d.o.o. Bruno Ister, predsjednik Općinskog vijeća općine Ljubešćica Stjepan Ivanušec i drugi gosti.

Uoči dodjele Ugovora, direktorica Poduzetničkog centra Ljubešćica Ivana Španić potpisala je ugovore  o kupoprodaji građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni Ljubešćica s investitorima Velimirom Šantekom i Marijom Španića+em.

Naime, na sjednici Općinskog vijeća Općine Ljubešćica, koja je održana 24. srpnja ove godine, dana je suglasnost
Poduzetničkom centru Ljubešćica d.o.o. na Odluku o izboru najpovoljnije ponude za prodaju građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni Ljubešćica ponuditelja Prerada plastike Šantek, vlasnika Velimira Šanteka iz Novog Marofa te Autoprijevozničkog obrta Anđelko Španić iz Ljubešćice.

Česticu površine 5.379 m² ukupne vrijednosti 50.024,70 eura kupila je Prerada plastike Šantek, a česticu površine 4.001 m² ukupne vrijednosti 37.289,32 eura kupio je Autoprijevoznički obrt Anđelko Španić.

Time su od ukupno raspoloživih 16 čestica, prodane i dvije posljednje čestice.