Otvorenje izložbe "Zapisi iz dnevnika jednog vulkana"

VV / Klara Macolić Kuparić | 8.11.2022. u 11:40h | Objavljeno u Društvo

Otvorenje izložbe Zapisi iz dnevnika jednog vulkana bit će se u utorak 8. studenoga u 18 sati u Galeriji HDLU u Kuli stražarnici Starog grada Varaždin. Skulpture i slike izlaže varaždinski akademski kipar Vladimir Gašparić Gapa.

Izložba ostaje otvorena do 27. studenoga.

Deplijan naslovna

Izložena djela Vladimira Gašparića Gape inspirirana su najvišom samostojećom uzvisinom i golemom vulkanskom nakupinom, Kilimandžarom. Autor izražava osobni doživljaj snage spomenutog vulkanskog oblika skulpturalnim i slikarskim zapisima, odnosno kroz dva međusobno nadopunjavajuća likovna izričaja. Dok skulpture omogućuju interpretaciju doživljaja pomoću trodimenzionalne oblikovne forme, monokromne slike isti motiv sažimaju na dvodimenzionalnu površinu.

Pokrenuti skulpturalni oblici nadograđivani su blagim doticanjem zaobljenih ploha te takvim pristupom konkavno i konveksno postaju jednako važni. Kolažiranjem distorzije dobiva se pokrenuti oblik, odnosno vizualni opis pokreta i vremena. Srebrne aluminijske fasete suprotstavljaju se plavoj, izgrebenoj nijansi kamena lapis lazuli što doprinosi doživljaju skulpturalne koloracije. Iako dodatna dimenzija omogućuje skulpturama konkretno uključivanje u okoliš, čime se lakše definira međuodnos vulkana i prostora, autor sličan pristup koristi pri formiranju piktogramskih zapisa.

Horizontalni i vertikalni sustavi, sačinjeni od maksimalno reduciranih apstraktnih oblika ovdje se nalaze u službi zabilježbe pokreta. Konstruiranjem raspršenih slikarskih formi umjetnik ponovo opisuje dekonstrukciju te tako doprinosi aktualizaciji suvremenog koncepta. Može se zaključiti da autor, svođenjem suštine slike na osnovni minimum, daje bogat vizualni i izražajni doživljaj te dočarava punu snagu spomenutog geološkog oblika.