Alarmantno: Svake godine u oceanima završi do 13 milijuna tona plastičnog otpada! Foto: Ilustracija/Pixabay

Alarmantno: Svake godine u oceanima završi do 13 milijuna tona plastičnog otpada!

Varaždinske vijesti | 15.10.2018. u 14:40h | Objavljeno u Društvo

Europski odbor regija (OR) usvojio je mišljenja o europskoj strategiji za plastiku u kružnom gospodarstvu i s njome povezanom direktivom o plastici za jednokratnu upotrebu. Uznemireni i zabrinuti zbog učinka plastike na okoliš, gradovi i regije u borbi protiv zagađenja plastikom prednost daju ekološkom dizajnu i proširenoj odgovornosti proizvođača.

U Europi se manje od 30% plastičnog otpada sakuplja za recikliranje. Europski parlament glasovat će o mjerama predloženima u vezi s Direktivom o plastici za jednokratnu upotrebu, za koju OR traži da se proširi na sve potrošne nerazgradive plastične predmete.

Svake godine u oceanima završi do 13 milijuna tona plastičnog otpada. Od svih predmeta nađenih na plažama EU-a, 80 % ih je plastičnih. Plastični predmeti za jednokratnu upotrebu čine oko polovine svog morskog otpada pronađenog na europskim plažama. U Europskoj uniji godišnje se koristi oko 49 milijuna tona plastike.

smeće1.jpg

Prijedlozi gradova i regija temelje se na njihovoj središnjoj ulozi u gospodarenju otpadom, uključujući sakupljanje, prijevoz, obradu i zbrinjavanje. U posljednjih 50 godina upotreba plastike povećala se 20 puta. U svijetu se reciklira tek 9% plastike.

Gradovi i regije EU-a podržavaju proizvođače koji pokrivaju sve troškove sakupljanja i obrade otpada od njihovih proizvoda. Članovi predlažu da se proizvođačima i uvoznicima fosilne plastike nametne financijska odgovornost za trošak smanjenja emisija CO2 nastalih konačnom obradom njihovog plastičnog otpada.

Članovi pozdravljaju financijske poticaje i bonuse koji se temelje na uspješnosti, a čija je svrha poticanje upotrebe reciklirane plastike i podržavaju uvjet od najmanje 50% reciklata u proizvodnji nove plastike do 2025. Lokalni čelnici podsjećaju na činjenicu da sadašnja biorazgradiva plastika ne rješava problem plastičnog smeća jer se ne razgrađuje na biološki način prirodnim putem.

Kad je riječ o vrlo kontroverznoj mikroplastici, lokalni čelnici traže da se uvedu pouzdana i učinkovita tehnologija i postupci mjerenja kako bi se ocijenio njezin točan učinak na zdravlje i okoliš. Gradovi i regije žele zabraniti namjerno dodavanje mikroplastike i oksorazgradive plastike u bilo koji proizvod u kojem nisu neophodne radi ljudskog zdravlja.

Lokalni čelnici optužuju postojeće sustave sakupljanja otpada da neambalažnu plastiku često ne obrađuju zasebno već ona završava u odlagalištima, spalionicama ili kao morski otpad. Članovi predlažu da se sustavi prikupljanja temelje na plastici kao materijalu, a ne ambalaži. Skupština predlaže zauzimanje usklađenog pristupa prema sustavima povrata u cijelom EU-u kako bi se spriječile negativne prekogranične posljedice i olakšalo slobodno kretanje robe. Gradovi i regije traže da ih se uključi u tekuću pripremu smjernica o odvojenom sakupljanju.

smeće3.jpg

Članovi su jednoglasno usvojili mišljenje o Prijedlogu direktive o jednokratnoj uporabi plastike. EU-ova skupština gradova i regija predlaže da se Direktiva proširi na sve nerazgradive plastične predmete za jednokratnu upotrebu i na cijeli vodeni ekosustav, uključujući slatku vodu i plitko more.

Lokalni čelnici tvrde da bi države članice i njihove lokalne i regionalne vlasti trebale biti u stanju ograničiti korištenje plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu povrh onih navedenih u Direktivi kako bi zaštitile najosjetljivije ekosustave, a posebice biotipove poput prirodnih rezervata, arhipelaga, riječnih delti i prirodnog Arktičkog okoliša.

Skupština poziva države članice i lokalne i regionalne vlasti da bliže surađuju na mjerama podizanja svijesti kako bi građane upoznale s negativnim posljedicama jednokratnih plastičnih proizvoda i mogućnostima obrade otpada.

Gradovi i regije brane tržišna ograničenja za jednokratne plastične proizvode koji se uvoze u EU. Članovi su se složili da aktivnosti čišćenja takvog plastičnog otpada treba financirati porezima na uvoz i proizvodnju plastičnih materijala za jednokratnu upotrebu.

OR od Europske komisije i država članica traži da u sljedećem proračunu EU-a povećaju financiranje kružnog plastičnog gospodarstva. Skupština Europskoj komisiji nudi suradnju na pripremi novog strateškog programa istraživanja i inovacija u području plastike.

Europsko vijeće nastojat će 20. prosinca postići kompromis, a konačni se tekst očekuje u proljeće 2019.