Varaždinsko Gradsko vijeće prihvatilo rebalans proračuna; u palači Patačić uredit će se galerijski postav GMV-a

VV | 12.6.2024. u 12:47h | Objavljeno u Aktualno

Na jučerašnjoj sjednici varaždinskog Gradskog vijeća prihvaćen je rebalans proračuna većinom glasova, kao i godišnje izvješće o izvršenju Proračuna. Na sjednici je sudjelovalo 20 vijećnika, a sjednica se prvi put održala u novom prostoru dvorane Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće primilo je na znanje izvješća o radu gradskih tvrtki i ustanova te Informaciju o provedbi projekta Sanacije zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji „Brezje“.

Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada Varaždina kojom se stvaraju preduvjeti za donošenje odluke o prodaji po povoljnijim uvjetima građevinskog zemljišta za mlade, Gradsko vijeće prihvatilo je većinom glasova. Prihvaćen je i Prijedlog Odluke o prodaji po povoljnijim uvjetima građevinskog zemljišta u Varaždinskoj ulici u Gornjem Kućanu.

Tom Odlukom se stvaraju uvjeti za provođenje javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta na koji se mogu javiti samo mlade osobe, odnosno mlade obitelji i po povoljnijim uvjetima kupiti građevinsko zemljište za izgradnju isključivo obiteljske kuće, a sve to u svrhu poticanja demografske obnove, urbane regeneracije, smanjivanja iseljavanja i pomoći mladim obiteljima.

Vijećnici Gradskog vijeća prihvatili su Prijedlog Odluke o davanju na upravljanje i korištenje dijela nekretnine u vlasništvu Grada k.č.br.1797, z.k.ul.1351 k.o.Varaždin, Franjevački trg 5, u naravi palača Patačić Gradskom Muzeju Varaždin. Kao spomenik nulte kategorije, Grad želi sačuvati palaču i omogućiti građanstvu da uz muzejski postav ima pristup njezinoj unutrašnjosti. Sada će se dio palače dati na korištenje Gradskom muzeju koji će u njoj, u prizemlju i na prvom katu, organizirati galerijski postav, dok će drugi kat koristiti Grad Varaždin za rad upravnih tijela Grada.

Gradski vijećnici su većinom glasova prihvatili Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa potpora poduzetnicima na području Grada Varaždina od 2022. do 2025. godine. Ovom Odlukom mijenja se i dopunjuje Program potpora s još jednom mjerom iz područja „Poticanje konkurentnosti i poduzetništva“ pod nazivom „Sufinanciranje troškova zakupa u Tehnološkom parku Varaždin poduzetnicima – početnicima“. Cilj je pomoći onima koji namjeravaju ili su tek pokrenuli svoj posao da u prve 3 godine nakon pokretanja poslovanja i izlaska na tržište, optimiziraju troškove svog poslovanja i tako povećaju vjerojatnost opstanka na tržištu. Za 1. godinu zakupa bi se putem ove mjere sufinancirao iznos u visini od 60% tržišne cijene zakupnine, za 2. godinu zakupa iznos u visini od 40% tržišne cijene zakupnine, a za 3. godinu zakupa iznos u visini od 20% tržišne cijene. Ova mjera će doprinijeti razvoju novoosnovanih tvrtki koje potiču inovativnost, razvoj i komercijalizaciju novih tehnologija te zadržavanju kvalificirane radne snage na području Grada Varaždina.

Gradsko vijeće Grada Varaždina raspravilo je o Izvješću o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te nakon toga s Popisa važećih kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Grada Varaždina, javnim glasovanjem izabralo 9 članova Savjeta mladih Grada Varaždina: Dorotea Strelec, Luka Antončić, Hana Polansky, Vito Martinčević, Karlo Težak, Hana Kontrec, Mirta Venchiarutti-Cikač, Patrik Klarić i Luka Šprem-Novak.