SVI KONCERTI 137 vjerovnika, uglavnom kupaca ulaznica, potražuje 1,2 milijuna kuna

| 24.6.2023. u 17:10h | Objavljeno u Aktualno

Plana restrukturiranja ima 29 vjerovnika, dok je rješenjem o utvrđenim i osporenim tražbinama obuhvaćeno ukupno 110 vjerovnika

Obustavljen je predstečajni postupak nad putničkom agencijom Svi koncerti i njezin je stečaj neminovan, ukoliko postane pravomoćno rješenje, koje je varaždinski Trgovački sud donio početkom mjeseca kada je trebalo biti održano ročište za glasanje o Planu restrukturiranja.

Nakon pritužbi zbog izostanka povrata novca za kupljene ulaznice za koncerte otkazanih u vrijeme pandemije, putnička agencija Svi koncerti podnijela prijedlog za otvaranje predstečajnog postupka, koji je i otvoren u travnju prošle godine.

Imenovan je povjerenik te je odredio ročište radi ispitivanja tražbina. Ukupno 1,2 milijuna kuna dospjelih tražbina prijavilo je 137 vjerovnika, uglavnom kupaca ulaznica iz raznih dijelova Hrvatske, koji su potraživali između tisuću i sedam tisuća kuna, dok su najveći vjerovnici bili baka i lizing društvo tražbinama većim od sto tisuća kuna. Nakon ročišta radi ispitivanja tražbina, sud je rješenjem o utvrđenim i osporenim tražbinama, koje je potvrdio Visoki trgovački suda RH u listopadu prošle godine nakon uložene žalbe.

Sve tražbine, međutim, nisu bile obuhvaćene Planom restrukturiranja, koji je dostavljen sudu skupa s prijedlogom za otvaranje predstečajnog postupka. A kako ukazuje sud, Stečajnim zakonom propisano je da ako prijedlog plana restrukturiranja ne obuhvaća sve utvrđene i osporene tražbine, dužnik je dužan dostaviti sudu plan restrukturiranja kojim su obuhvaćene sve utvrđene i osporene tražbine, i to najkasnije u roku od 21 dan od dana pravomoćnosti rješenja o utvrđenim i osporenim tražbinama, odnosno od dana dostave odluke drugostupanjskog suda o žalbi protiv rješenja o utvrđenim i osporenim tražbinama. Slijedom ovoga, sud je obustavio postupak, budući da dužnik u propisanom roku nije dostavio plan restrukturiranja, kojim bi bile obuhvaćene sve utvrđene i osporene tražbine,

Naime, uvidom u prijedlog Plana restrukturiranja kojeg je agencija podnijela uz prijedlog za pokretanje predstečajnog postupka u travnju prošle godine te njegovom usporedbom s pravomoćnim rješenjem o utvrđenim i osporenim tražbinama, sud je utvrdio da prijedlog Plana sadržava ukupno 29 vjerovnika (26 neosiguranih i 3 osigurana), dok je rješenjem o utvrđenim i osporenim tražbinama obuhvaćeno ukupno 110 vjerovnika (90 vjerovnika kojima su tražbine utvrđene te 20 vjerovnika kojima su tražbine u cijelosti ili djelomično osporene).

“Došlo je do greške”

Direktor agencije Svi koncerti, kao i punomoćnik agencije, na ročištu održanom početkom mjeseca ustvrdili su da je došlo do greške u postupanju jer su mislili da je poslan izmijenjeni plan, ali tek su nedavno utvrdili da izmijenjeni plan nije poslan pa su predložili sudu na ročištu preuzimanje izmijenjenog Plana restrukturiranja i omogućavanje nastavka postupka na način da se omogući vjerovnicima glasovanje o izmijenjenom planu. Ovaj prijedlog sud nije usvojio. - Zakonski rok je prekluzivan rok, čije propuštanje dovodi do obustave postupka te sud nije ovlašten produžiti navedeni rok, ukazao je Trgovački sud.