Našim strukovnim školama preko 600 tisuća eura bespovratnih sredstava

| 14.5.2024. u 12:03h | Objavljeno u Aktualno

Agencija za mobilnost i programe Europske unije donijela je Odluku o dodjeli bespovratnih sredstava za projektne prijedloge u okviru Poziva na podnošenje prijedloga za 2024. za program Erasmus+Ključna aktivnost 1 za područje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.
Na predmetni poziv javilo se ukupno devet strukovnih škola kojima je osnivač Varaždinska županija (Glazbena škola Varaždin, Strojarska i prometna škola, Gospodarska škola Varaždin, Srednja škola Ludbreg, Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola Varaždin, Elektrostrojarska škola Varaždin, Srednja škola „Arboretum Opeka“ Vinica, Srednja škola Ivanec, Srednja škola Novi Marof) te srednja škola u Maruševcu s pravom javnosti.

Svima njima je odobreno financiranje, a škole su za prijavljene programe dobile ukupno 644 tisuća eura. Valja napomenuti kako aktivnosti koje se podupiru u okviru ovih programa i aktivnosti imaju pozitivne i dugotrajne učinke na sudionike i organizacije sudionice te na sustave politika u kojima se organiziraju.

Za učenike, studente, stažiste, naučnike, polaznike obrazovanja odraslih i mlade aktivnosti mobilnosti u okviru ove ključne aktivnosti trebale bi imati jedan ili više sljedećih ishoda, a to su svakako bolje zapošljavanje, bolje prilike za napredak u karijeri, više samostalnosti i samopouzdanja u karijeri, aktivnije sudjelovanje u društvu te bolja upoznatost s europskim projektom i vrijednostima EU-a.