Neven Bosilj: Sukladno zakonu i pravilniku imam pravo na korištenje službenog vozila 24 sata na dan

VV | 24.8.2021. u 10:45h | Objavljeno u Aktualno

U Pravilniku o korištenju službenih automobila grada navodi se u članku 4 da "Gradonačelnik i njegovi zamjenici imaju pravo na korištenje službenog automobila 24 sata dnevno, što se smatra korištenjem automobila u službene svrhe".

Nakon što je krenula polemika u vezi korištenja službenog vozila gradonačelnika Varaždina, Nevena Bosilja, kojeg su sljedbenici bivšega gradonačelnika Varaždina Ivana Čehoka prozvali da bi ga koristio u privatne svrhe jer su vozilo snimili s krovnom kutijom na krovu, aktualni gradonačelnik je dao objašnjenje.

- Dužnosnik sam 365 dana u godini. Kao dužnosnik, nemam pravo na regres, nemam pravo na dječje poklone, božićnicu i uskrsnicu, nemam pravo na bilo kakve stvari koje sam imao kada sam bio u tvrtci u kojoj sam prije toga radio. Jedino pravo kao dužnosnik imam, sukladno zakonu i pravilniku Grada Varaždina, korištenje je vozila 24 sata na dan. To je jedino pravo koje imam. To vozilo mi je doista potrebno jer sam gradonačelnik 24 sata na dan i u biti nemam godišnji odmor te mislim koristiti vozilo 24 sata na dan - objasnio je gradonačelnik Bosilj, naglašavajući da ne želi biti "jeftini populist i raditi neke jeftine populističke poteze".

Upitan je li s autom bio na godišnjem odmoru, varaždinski gradonačelnik je ponovio da odmora zapravo i nema:

- To nije godišnji odmor. Ja sam 365 dana na godinu dužnosnik i u principu nemam godinšnji odmor i ne prijavljuje se godišnji odmor, ne dobivam rješenje za godinšnji odmor i ne dobivam regres - objasnio je Bosilj.

Gradovi i gradske institucije imaju pravilnike o kojima je regilurano pitanje korištenja službenih vozila. U Pravilniku o korištenju službenih automobila grada Knina, primjerice, navodi se u članku 4 da "Gradonačelnik i njegovi zamjenici imaju pravo na korištenje službenog automobila 24 sata dnevno, što se smatra korištenjem automobila u službene svrhe".

Nakon niza upita novinara o ovoj tematici, stiglo je i službeno priopćenje Grada Varaždina koje prenosimo u cijelosti:

"Glede navedenog vozila, izvještavamo Vas da je gradonačelnik Bosilj vozilo preuzeo 10. lipnja 2021. godine. Vozilo je u najmu koji je sklopio bivši gradonačelnik. Cijena mjesečnog najma je 5.000,00 kuna, a ugovor ističe 1.3.2022. godine. U trenutku preuzimanja imalo je 140.000 kilometara, a vozilom se koristio bivši gradonačelnik Čehok. Uvidom u evidenciju isplate plaća nije vidljivo da je to korištenje smatrao dohotkom od nesamostalnog rada u naravi. 

Prava iz rada i radnog odnosa gradonačelnika se sukladno Zakonu o  lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ne mogu poistovjetiti s pravima službenika, a ni s pravima radnika iz radnog odnosa. Na lokalne dužnosnike ne mogu se primjenjivati pravila o trajanju radnog vremena, dnevnom odmoru, obvezi prisutnosti na radu, korištenju godišnjeg odmora, plaćenog i neplaćenog dopusta te ostalim materijalnim pravima, kao ni stručnom usavršavanju, jer sama priroda dužnosti koju obnašaju ne može se poistovjetiti sa službeničkim i radnopravnim odnosom i fiksno određenim radnim vremenom.

Lokalni dužnosnici ne mogu ostvarivati druga materijalna prava (regres za korištenje godišnjeg odmora, pravo na novčanu pomoć, kolektivno osiguranje, jubilarnu nagradu, dar za djecu, božićnicu) s obzirom da navedeno mora biti propisano Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Korištenje službenog automobila dozvoljeno je 24 sata te to pravo koristi i gradonačelnik Grada Varaždina Neven Bosilj. 

Gradonačelnik Bosilj službeni automobil koristi primjenjujući i članak 14. stavak 3. Zakona o porezu na dohodak i članak 15. stavak 1. točka 1. Pravilnika o porezu na dohodak kojim je propisano da se primitkom po osnovi nesamostalnog rada u naravi, između ostalog smatra i primitak od korištenja prometnih sredstava.

Vrijednost primitka u naravi po toj osnovi utvrđuje se u skladu s člankom 16. stavak 1. i stavak 3. točka 5. Pravilnika o porezu na dohodak."