ISPRAVAK T&H Invest nije dužan isplatiti 9,07 milijuna kuna Gradu Varaždinu

| 23.12.2022. u 11:58h | Objavljeno u Aktualno

U članku Ugovor Čehoka i Patafte o interventnom zbrinjavanju otpada iz 2008. je ništetan! pogrešno smo prenijeli informaciju da "Ovom odlukom tuženik T&H Invest će morati tužitelju Gradu Varaždinu isplatiti 9,07 milijuna kuna sa zateznim kamatama.". Taj zahtjev Grada je odbijen u sudskoj presudi o ništetnosti Ugovora o interventnom zbrinjavanju baliranog i novonastalog otpada iz 21008. godine, od strane Trgovačkog suda u Varaždinu čiji ispravak prenosimo:

„Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: Nalaže se 2. tuženiku T & H Invest d.o.o. Varaždin, A. Wisserta 3/a, OIB: 86546896316, da isplati tužitelju GRAD VARAŽDIN, Trg kralja Tomislava 1, OIB: 13269011531, iznos od 9.069.398,99 kn / 1.203.716,10 eur, zajedno sa zakonskom zateznom kamatom računajući od dana podnošenja zahtjeva pa do isplate i to po stopi koja se određuje za svako polugodište uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godinu dana nefinancijskim trgovačkih društvima, izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, sve u roku od 15 dana.“