HZMO objavio detalje o isplati jednokratne pomoći umirovljenicima Foto: ilustracija

HZMO objavio detalje o isplati jednokratne pomoći umirovljenicima

Varaždinske vijesti | 23.12.2022. u 19:43h | Objavljeno u Aktualno

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje danas je objavio detalje o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života.

Naime, na sjednici Vlade RH održanoj u četvrtak 22. prosinca donesena je Odluka o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života i Odluka o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima doplatka za djecu radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata, radi dodatnog ublažavanja posljedice inflacije, odnosno utjecaja povećanih troškova života na standard, a u skladu s gospodarskim mogućnostima.

Jednokratno novčano primanje korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života

Odlukom su propisani uvjeti za isplatu jednokratnog novčanog primanja (JNP):

• korisnicima mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu, koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, koji nisu zaposleni odnosno ne obavljaju djelatnost na temelju koje postoji obveza osiguranja, čija ukupna mjesečna mirovinska primanja za mjesec kolovoz ne prelaze iznos od 4.360,00 kuna

• korisnicima mirovine koji su pravo na mirovinu i isplatu mirovine ostvarili ili će ostvariti do 31. prosinca 2022. te su zatečeni u isplati za mjesec prosinac 2022. godine, ako im svota mirovine isplaćena za mjesec prosinac 2022. ne prelazi iznos od 4.360,00 kuna

• korisnicima mirovine kojima se uz mirovinu ostvarenu u Republici Hrvatskoj isplaćuje i mirovina iz država s kojima Republika Hrvatska ima sklopljen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju ili koje primjenjuju uredbe Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i kojima ukupno mirovinsko primanje ostvareno u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu ne prelazi neto iznos od 4.360,00 kuna, te su već dostavili dokaz o neto iznosu inozemne mirovine za mjesec kolovoz 2022.

Iznos JNP-a određuje se prema iznosu mirovine.

Stoga će se korisnicima kojima isplaćena mirovina iznosi:
• do 1.850,00 kuna isplatiti JNP u iznosu od 1.200,00 kuna
• od 1.850,01 do 2.350,00 kuna, 900,00 kuna
• od 2.350,01 do 3.350,00 kuna, 600,00 kuna te
• od 3.350,01 do 4.360,00 kuna, 400,00 kuna.

JNP bit će isplaćeno u prosincu ove godine za sve one korisnike kojima je mirovina bila u isplati u kolovozu 2022. Umirovljenici koji su ostvarili ili će ostvariti mirovinu do 31. prosinca 2022., isplata JNP-a izvršit će se u ožujku 2023.

Korisnici inozemnih mirovina kojim je izvršena isplata JNP-a u prosincu ove godine neće morati ponovno dostavljati dokaze o visini inozemne mirovine, a umirovljenici koji će mirovinu ostvariti do 31. prosinca 2022. obvezni su Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (HZMO) do 28. veljače 2023. dostaviti dokaz o iznosu inozemne mirovine ili izjavu da ne primaju inozemnu mirovinu putem online obrasca ili popunjavanjem Tiskanice za dostavu podataka o visini inozemne mirovine, koja će biti dostupna na web stranici HZMO-a.

Također, umirovljenici kojima nije isplaćeno jednokratno novčano primanje u prosincu jer nisu u roku dostavili dokaz o iznosu inozemne mirovine ili izjavu da ne primaju inozemnu mirovinu trebaju dostaviti dokaz o iznosu inozemne mirovine za mjesec prosinac 2022. ili izjavu da ne primaju inozemnu mirovinu.

Dakle, dokaz o visini inozemne mirovine trebaju dostaviti:

• Korisnici mirovine kojima se uz mirovinu ostvarenu u RH isplaćuje i mirovina iz inozemstva, iz država s kojima Republika Hrvatska ima sklopljen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju i/ili koje primjenjuju uredbe Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti
• Korisnici mirovine koji su navršili mirovinski staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu.

JNP izuzeto je od ovrhe, a sukladno članku 8. stavku 2. točki 7. Zakona o porezu na dohodak ne smatra se dohotkom te ne podliježe oporezivanju.

JNP isplaćeno korisnicima mirovine neće se uračunavati u prihodovni cenzus za oslobođenje od plaćanja premije dopunskog zdravstvenog osiguranja.  

Jednokratno novčano primanje korisnicima doplatka za djecu radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata

Odlukom je propisana isplata jednokratnog novčanog primanja korisnicima (JNP) doplatka za djecu, i to onima koji su:
• ostvarili pravo na isplatu sukladno Odluci o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima doplatka za djecu radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata, a zatečeni su u isplati doplatka za djecu u mjesecu rujnu 2022.
• zatečeni u isplati doplatka za djecu u mjesecu listopadu, studenom i prosincu 2022.
• u tijeku postupci ostvarivanja prava na doplatak za djecu, a pravo na isplatu doplatka za djecu bude im priznato do 31. prosinca 2022.

Iznos JNP-a određuje se na sljedeći način:

• ukupno 300,00 kn za jedno dijete
• ukupno 500,00 kn za dva djeteta
• ukupno 700,00 kn za tri djeteta
• ukupno 900,00 kn za četiri djeteta te
• ukupno 1.100,00 kn za petero i više djece.

JNP korisnicima zatečenim u isplati doplatka za djecu u mjesecu rujnu 2022. isplatit će se u mjesecu prosincu 2022., a korisnicima zatečenim u isplati doplatka za djecu u mjesecu listopadu, studenom i prosincu 2022. te onima kojima su u tijeku postupci ostvarivanja prava na doplatak za djecu, a pravo na isplatu doplatka za djecu bude im priznato do 31. prosinca 2022., isplatit će se u mjesecu veljači 2023.

JNP ne smatra se dohotkom niti prihodom te ne može biti predmet ovrhe.