Gradu Varaždinu maksimalan iznos sufinanciranja za divlja odlagališta

vv | 8.8.2022. u 15:27h | Objavljeno u Aktualno

Grad Varaždin je na Javnom pozivu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada bačenog u okoliš (tzv. divlja odlagališta) dobio maksimalan iznos od 418.209,50 kuna ili svih 40% ukupne vrijednosti projekta od 1.045.523,75 kuna.

- Riječ je o potpori mjeri sanacije lokacija onečišćenih otpadom odbačenim u okoliš što predstavlja veliku opasnost za okoliš, prvenstveno zbog onečišćenja tla, zraka, površinskih i podzemnih voda te je potencijalno i izvor zaraza koje mogu direktno ili indirektno utjecati na zdravlje ljudi kao i životinja, stoga ovu potporu smatramo iznimno važnom, ali i velikim korakom naprijed u rješavanju problema divljih odlagališta na području Grada Varaždin – rekao je gradonačelnik Grada Varaždina Neven Bosilj.

Sanacija skup, ali nužan postupak

Gradonačelnik Bosilj istaknuo je kako je sanacija divljih odlagališta skup, ali nužan postupak. Divljih odlagališta je nažalost sve više i ključna je uloga u njihovoj sanaciji upravo lokalne uprave i udruga lokalnih vlasti i udruga koje se bave zaštitom okoliša.  Za čišćenje jednog kubnog metra smetlišta potrebno je, prema procjenama stručnjaka, platiti gotovo 100 kuna. Apsurd je time veći što postoje reciklažna dvorišta gdje je moguće sav otpad besplatno odložiti.

objava_fond7.JPG

- I ovom prilikom pozivam građane na veću odgovornost od razvrstavanja na kućnom pragu do prijave nelegalnog odlaganja otpada – zaključio je gradonačelnik Bosilj.

Javni poziv bio je raspisan u veljači, a zatvoren 29. lipnja.  Prijavitelji su bili isključivo jedinice lokalne samouprave, a Grad Varaždin je zbog stupnja razvijenosti, bio u kategoriji maksimalnog udjela sufinanciranja projekta do 40%  opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja.

objava_fond4.JPG

Po ovom Javnom pozivu Prijavitelj je mogao dostaviti jednu prijavu za sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš kojom je mogla  biti obuhvaćena jedna ili više lokacija na kojima se nalazi u okoliš odbačeni otpad, a prihvatljivi i opravdani troškovi  bili su: Izrada Plana uklanjanja otpada odbačenog u okoliš s troškovnikom radova, izrađen od ovlaštenika Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša; Izrada geodetske snimke lokacije; Radovi na uklanjanju otpada odbačenog u okoliš i njegovom zbrinjavanju te oprema i radovi na uspostavi mjera sprječavanja ponovnog odlaganja otpada na očišćenim lokacijama; Stručni nadzor nad uklanjanjem otpada odbačenog u okoliš.

Više desetaka tisuća divljih odlagališta u Hrvatskoj

- Grad Varaždin dobio je sufinanciranje Fonda za projekt sanacije lokacije u Biškupcu na k.č.br.  1711 i 1341 u k.o.  Biškupec, što je u naravi trasa budućeg produžetka Sajmišne ulice. Procijenjena količina zatečenog otpada iznosi  cca 1600 m3 pretežito građevinskog otpada, (KBO 17 01 07). U troškove sufinanciranja ulazi i nabava kamera za video nadzor te se nadamo da će upravo postavljanjem kamera biti spriječeno buduće nelegalno odlaganje otpada - kazao je zamjenik gradonačelnika Miroslav Marković, naglasivši kako je temeljem članka 18. Zakona o gospodarenju otpadom,  zabranjeno je odbacivanje otpada u okoliš te je Grad u zakonskoj obvezi ukloniti isti sa površina u svome vlasništvu, u slučajevima kada počinitelj nije poznat, odnosno ukloniti ga iz okoliša i predati ga za to ovlaštenoj osobi.

objava_fond6.JPG

- Službeni podaci o više desetaka tisuća divljih odlagališta u našoj zemlji su ne samo šokantni, već i alarmantni, poglavito kada znamo da direktno ugrožavaju zdravlje stanovnika, stoga pozivam naše sugrađane da vode računa i na primjeren način odlažu otpad, a mi ćemo kao odgovorna Gradska uprava podržati svaku inicijativu koja pridonosi zaštiti okoliša – zaključio je zamjenik gradonačelnika Marković.