Goluža pozvao Štromara da povuče naputak ili u protivnom slijede tužbe i milijunski troškovi

| 3.9.2016. u 10:27h | Objavljeno u Aktualno

Na adresu Opće bolnice Varaždin u četvrtak je stigao naputak od strane varaždinskog župana, Predraga Štromara u kojem on upravu bolnice traži da ne sklapa aneks ugovora s liječnicima specijalizantima prema novom Pravilniku.

Aneksi ugovora trebali bi se potpisati nakon što je 8. srpnja došlo do izmjene Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine.

Naime, župan je u naputku poslanom u varaždinsku bolnicu zatražio od ravnateljice Sanje Zember da se "ne pristupa sklapanju ankesa ugovora o međusobnim pravima i obvezama, do razriješenje prijepornog pitanja retroaktivne primjene predmetnog spisa. 

Dakle, do 8. srpnja prema dotadašnjem pravilniku svaki doktor medicine koji je na specijalizaciji, a želio je raskinuti ugovor s zdravstvenom ustanovom u kojoj je bio na specijalizaciji, trebao je vratiti dio sredstava uložen kroz specijalizaciju.

Izmjenom pravilnika od 8. srpnja te odluke više nema i sada je potrebno potpisati anekse ugovora što je u dopisu župan Štromar tražio da se ne radi do pravnog razrješenja. A upravo je taj naputak, predsjednik Hrvatske liječničke komore Trpimir Goluža, koji je u jučer bio u Varaždinu na sastanku s predstavnicima bolnice, nazvao skandaloznim.

-Pritisci prema varaždinskoj Općoj bolnici dolaze s pozicije župana Varaždinske županije koji je dopisom naložio zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač da postupe protupravno i da onemoguće ravnateljima primjenu pravilnika kojim mladim liječnicima daju mogućnost raskida specijalističkih obveza koje imaju prema ustanovama u kojima su specijalizirali – izjavo je Goluža dodavši da traži od župana da povuče taj naputak.

Sve pripisuje tome da župan nije dobro informiran i da su krivi i njegovi savjetnici za ta pitanja. Goluža smatra da će župan, nakon što dublje uđe u problematiku, povući svoj naputak te ga je na kraju još jedom pozvao da povuče svoj naputak ili u protivnom slijede tužbe i milijunski troškovi koje će morati platiti građani Varaždinske županije.

Najavio je i da će protiv svih ravnatelja i liječnika koji neće primjenjivati postojeći pravilnik HLK pokrenuti postupak pred Časnim sudom. Inače, sličan naputak zdravstvenim ustanovama u Primorsko-goranskoj županiji poslao je i župan Zlatko Komadina.

Ravnateljica varaždinske Opće bolnice dr. Sanja Zember potvrdila je da je Stručno vijeće bolnice dalo svoje mišljenje, da se sklapaju aneksi ugovora prema aktualnom Pravilniku. Kaže da je nakon toga prvo stigao naputak Ministarstva za sklapanje aneksa ugovora te i spomenuti naputak od strane župana. Prema njenim riječima ubrzo bi trebao uslijediti sastanak Upravnog vijeća bolnice, na koji je pozvan i župan Predrag Štromar, kako bi se razjasnila cijela situacija.