Objekt A1 na lokaciji Vilka Novaka Foto: VV arhiva

Coning i JUGS se tuže zbog POS-a u Vilka Novaka

M.P./Varaždinske vijesti | 11.2.2017. u 10:45h | Objavljeno u Aktualno

Nakon što je u utorak na Trgovačkom sudu u Varaždinu zaključen prethodni postupak u parnici koju je Coning pokrenuo protiv Javne ustanove Gradski stanovi, glavna rasprava zakazana je za 5. travnja.

Coning, koji je bio jedan od izvođača radova na zgradama na lokaciji Vilka Novaka, tužbom traži isplatu 684.594 kune, odnosno povrat garancije od 10 posto za zgradu A1. Međutim, JUGS je na to postavio protutužbeni zahtjev navodeći kako iz građevinskog vještačenja provedenog u drugom predmetu proizlazi da su na zgradi A1 uočeni određeni nedostaci, dok je iz primopredajnog zapisnika vidljivo da su radovi završili s 25 dana zakašnjenja. JUGS stoga od Coninga potražuje ugovornu kaznu te je u protutužbenom zahtjevu predložio donošenje presude kojom se Coningu nalaže da JUGS-u isplati 252.964 kune s kamatama.

Iz Coninga nije stigao odgovor na protutužbeni zahtjev, ali je opunomoćenica tvrtke navela je kako je nova uprava na čelu s Vatroslavom Vrdoljakom u intenzivnim pregovorima za mirno rješenje spora.

- Nagodba je sastavljena, čeka se samo njeno parafiranje. Tužitelj je smatrao da će doći do nagodbe i nije smatrao potrebnim angažirati odvjetnika - navela je opunomoćenica Coninga, dok je opunomoćenica JUGS od suda zatražila donošenje presude zbog ogluhe budući da u zakonskom ruku nije dan odgovor na protutužbu.

- Tužitelj zloupotrebljava procesna ovlaštenja, iako ga je sud upozorio na posljedice. Navodi iz protutužbenog zahtjeva su dokazani te predlažem da sud donese presudu zbog ogluhe u odnosu na protutužbeni zahtjev, a tužba da se odbije kao neosnovana i nedokazana - istaknula je opunomoćenica JUGS-a na što je sud ocijenio da se bez provođenja dokaza tuženika, odnosno Coninga, ne može izvesti zaključak o tome da iz činjenica u protutužbi proizlazi osnovanost protutužbenog zahtjeva.