Općina Jalžabet: Javni poziv zbog izrade geodetskog elaborata za evidentiranje nerazvrstanih cesta

VV | 10.10.2022. u 10:51h | Objavljeno u Sponzorirano

Općinski načelnik Općine Jalžabet na temelju Zakona o cestama („Narodne novine“ 84/11.22/13,.148/13, 92/14 , 110/19, 144/21) u postupku izrade geodetskog elaborata za evidentiranje nerazvrstanih cesta objavljuje

JAVNI POZIV

Nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena sljedeće nerazvrstane ceste:

cesta u naselju Imbriovec (NC 2-036 ) kč.br. 1096/95, kč.br. 1042, kč.br. 1096/33, kč.br. 1096/86, kč.br. 1096/94, kč.br. 1096/87 , - k.o. Kelemen, dio čestica ( kč.br. 1076/4, kč.br. 1077/1, kč.br. 1078, kč.br. 1077/2,

kč.br. 1076/5, kč.br. 2604 ) susjedne čestice kč.br.1042, 1039, 1040, 1038/2, 1038/1, 1096/52, 1096/51, 1096/97, 1096/50, 1096/48, 1096/47, 1096/46, 1096/5, 1096/6, 1096/4, 1079/2, 1079/3, 1079/1, 1096/41, 1096/40, 1096/42, 1096/44, 1096/43, 1096/101, 1096/36, 1096/35, 1096/34, 1096/80, 1096/85, 1096/81, 1096/82, 1096/83, 1096/84, 1096/70, 1096/69, 1096/68, 1096/58, 1096/57, 1096/56, 1096/55, 1096/54, 1019, 1018, 1096/67, 1096/66, 1017, 1022, 1021/1, 1021/2, 1020, 1025, 1027 sve u k.o. Kelmen

cesta u naselju Kelemen (Mindorf ) (NC 2-021 ) . dio čestca: kč.br.2593, kč.br. 252, kč.br. 254, kč.br. 248/3, kč.br. 248/2, kč.br. 248/1, kč.br. 244, kč.br. 243, kč.br. 241, kč.br. 233/1, kč.br. 233/2, kč.br. 233/3, kč.br. 230, kč.br. 225, kč.br. 217, kč.br. 214, kč.br. 209/1, kč.br. 209/2, kč.br. 206/1, kč.br. 206/2, kč.br. 199/1, kč.br. 203/3, kč.br. 203/2, kč.br. 210, kč.br. 213, kč.br. 218, kč.br. 221, kč.br. 226, kč.br. kč.br. 228, kč.br. 234, kč.br. 240, kč.br. 246, kč.br. 249. - sve u k.o. Kelmen.

obavještavamo nositelje prava na navedenim nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta da će Općina Jalžabet započeti sa utvrđivanjem granica zemljišta na kojem je izvedena nerazvrstana cesta, a u svrhu izrade geodetskog elaborata izvedenog stanja.

Obilježavanje granica zemljišta na kojem su izgrađene nerazvrstane ceste Općina Jalžabet započet će dana 19. listopada 2022. godine; u 10.00 sati cesta u naselju Imbriovec, u 13.00 sati cesta u naselju Kelemen uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Roberta Turščaka, ing.geod., odgovorne osobe BR Geodezija j.d.o.o., Veliki Lovrečan, Ulica Svetog Lovre 28, čiji je zadatak da lomne točke zemljišta ispravno stabilizira i zabilježi.

Nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče s zemljištem na kojem su izvedene predmetne nerazvrstane ceste, moći će izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta dana 3. studenog 2022. godine od 13.00 – 15.00 sati u službenim prostorijama Općine Jalžabet, Trg braće Radić 16, 42203 Jalžabet .

Izlaganje geodetskog elaborata izvršiti će ovlašteni inženjer Robert Turščak, ing.geod. iz BR Geodezije j.d.o.o. Veliki Lovrečan, Ulica Svetog Lovre 28, kao izrađivač geodetskog elaborata.