Sadržaj s oznakom: lepoglava

Gradsko vijeće grada Lepoglave održalo je 17. studenog svoju 20. sjednicu, a na dnevnom redu našlo se ukupno 13 točaka. Vijeće je jednoglasno prihvatilo Godišnji plan i program rada Dječjeg…
"Procjena rizika - metodologija za izradu procjene rizika, utjecaj procjene rizika na prevenciju i prostorno planiranje" naziv je dvodnevne radionice koju je u Lepoglavi organizirala Platforma hrvatskih županija i gradova…
Ne želeći da otpad završava bačen u okoliš, Grad Lepoglava krenuo u projekt postavljanja zelenih otoka na kojima će građani moći odlagati selektirani otpad. - Lepoglava je zeleni grad. Itekako…
Temeljem Zakona o proračunu, Grad Lepoglava poziva građanstvo na Javno savjetovanje o Proračunu Grada Lepoglave za 2016. godinu i projekcijama Proračuna za 2017. i 2018. godinu. - Želja nam je…
U srijedu, 11. studenog, na poziv Ministarstva turizma, Grad Lepoglava je predstavio projekt Centra za posjetitelje "Centar pavlina", koji je prijavljen na natječaj Fonda za razvoj turizma "Program razvoja javne…
Ove je godine Turistička zajednica grada Lepoglave u suradnji s Hrvatskom turističkom zajednicom, koja većim dijelom financira projekt, ali i u suradnji s Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima…
U postupku donošenja Odluke o socijalnoj skrbi, Grad Lepoglava objavio je javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Člankom 117. Zakona o socijalnoj skrbi propisano je da su jedinice lokalne…
Grad Lepoglava objavio je javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o odvodnji otpadnih voda na području grada Lepoglave. Naime, Zakonom o vodama propisano je da…
Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Varaždinske županije nastavlja s provođenjem humanitarnih akcija kojima se pomaže obiteljima hrvatskih branitelja s troje i više djece. Tako je u akciji "Pomozimo djeci…
Da je Lepoglava grad čipke i čipkarstva od sada će, uz postojeća tri velika panoa postavljena na pročeljima zgrada u centru Lepoglave, ukazivati i deset novopostavljenih oglasnih cerada s motivima…
Grad Lepoglava iduće godine uvodi novi sustav socijalne skrbi o kojem je raspravljao Savjet za socijalnu politiku grada Lepoglave, čiji su se članovi složili da će novi sustav prema korisnicima…
- Prometna infrastruktura u gradu Lepoglavi je među najboljima, ako ne i najbolja na području koje pokriva Policijska postaja Ivanec – istaknuo je načelnik Policijske postaje Ivanec Boris Divjak na…
Prije dolaska zime u gradu Lepoglavi započeli su radovi na tekućem održavanju nerazvrstanih cesta. Uglavnom je riječ o saniranju udarnih rupa na nerazvrstanim cestama na području svih gradskih mjesnih odbora,…
Iscrtavanjem horizontalne i postavljanjem vertikalne signalizacije zaključeni su radovi na rekonstrukciji postojeće nerazvrstane ceste u naselju Vulišinec na području grada Lepoglave. Završetak je to 1.061.060 kuna vrijednog projekta u okviru…
Dom zdravlja Varaždinske županije i Grad Lepoglava intenzivirali su aktivnosti vezane za ugradnju invalidske platforme u objekt Doma zdravlja u Lepoglavi. Na taj način žele riješiti dugogodišnji problem teže dostupnosti…
Gotovo dva milijuna kuna vrijedan projekt izgradnje 800 metara nogostupa te oborinske i cestovne odvodnje u naselju Žarovnica, na potezu od naselja Mački do ulaza u Sutinsku, započeo je ovih…