Sadržaj s oznakom: Dorotea Banfić

Manifestacija "Mojoj majci" posvećena je majkama, a Dorotea je dobila nagradu za pjesmu "Kak cvetek dišeča"