Sadržaj s oznakom: božićna drvca

Općina Sračinec obavještava mještane da započinje s prikupljanjem odbačenih rezanih božićnih drvaca. - Mole se mještani da svoja božićna drvca odlože ispred kuća najkasnije do 10. siječnja (ponedjeljak) zaključno do…
Društvo Čistoća d.o.o. iz Varaždina kao davatelj javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada će tijekom mjeseca siječnja 2021. godine prikupljati i odvoziti odbačena božićna drvca na području…