Pet država prvi puta uspostavlja rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav

MGA/VV | 12.7.2020. u 10:22h | Objavljeno u Našim krajem

Iako je službeni početak lifelineMDD projekta trebao biti obilježen 7. srpnja javnim događajem i sastankom svih partnera, zbog sigurnosti svih sudionika i sudionica prebačen je u virtualnu sferu. Iduće 2,5 godine 12 projektnih i 18 podržavajućih partnera iz različitih sektora obnovom prirodne riječne dinamike radit će na poboljšanju povezanosti rijeka i bioraznolikosti budućeg, prvog u svijetu 5-državnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav, linije života dunavskog sliva. Ovaj će projekt, sufinanciran sredstvima Dunavskog transnacionalnog programa (DTP) Europske unije kroz međusektorsku suradnju i implementaciju mjera obnove rijeka, poboljšati povezanost rijeka i riječnog okoliša na navedenom području. Jedan od projektnih partnera je i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije.

„Iako je cilj projekta coopMDD bio uspostavljanje suradnje upravljača zaštićenih područja i izrade modela prekograničnog upravljanja budućim 5-državnim rezervatom biosfere, i dalje postoji prostor za unaprjeđenje prekogranične razmjene znanja i međusektorske suradnje. Projekt lifelineMDD kroz međusektorsko partnerstvo upravo u fokus stavlja suradnju i razmjenu znanja svih aktera uključenih u upravljanje rijekama“, istaknula je voditeljica projekta Kerstin Böck.

Suradnja sektora zaštite prirode i sektora upravljanja vodama, kao i drugih ključnih dionika, ojačat će se provedbom mjera obnove rijeka na tri lokacije, a temeljit će se na strateškom i integriranom pristupu obnove rijeka, koji će se razviti na temelju znanstvenog istraživanja populacije riba i ptica, kao i istraživanju protoka sedimenta i utjecaja klimatskih promjena.

Obnova rijeke na tri lokacije imat će izravan i vidljiv pozitivan učinak na povezanost i dinamiku rijeka, kao i na stanje različitih tipova staništa u budućem 5-državnom rezervatu biosfere Mura-Drava-Dunav. Istodobno će sudjelovanje lokalnih zajednica u volonterskim akcijama obnove ojačati njihovu povezanost s prirodom te im približiti prednosti koje pružaju obnovljene rijeke i riječni okoliš, kako za prirodu tako i za ljude.

„Uključivanjem organizacija civilnog društva direktno se pridonosi podizanju svijesti lokalnog stanovništva i uspostavi platforme dionika. Razvojem prekogranične integrirane strategije obnove rijeka, koja se temelji na znanstvenim istraživanjima, obnovom rijeka i razmjenom znanja, lifelineMDD direktno će doprinijeti cilju Dunavskog transnacionalnog programa zaštite i obnove ekoloških koridora i jačanju suradnje glavnih dionika“, zaključila je Böck.

Označeno u