Općina Jalžabet subvencionira poljoprivrednu i stočarsku proizvodnju; prijave do 30. travnja

VV | 15.3.2024. u 09:30h | Objavljeno u Našim krajem

Općina Jalžabet objavila je Javni poziva za subvencioniranje poljoprivredne i stočarske proizvodnje proizvođačima s područja Općine Jalžabet i to prema slijedećim kriterijima:

  1. Mjera 1 – Proljetna sjetva, 50,00 eura po jednom hektaru oranične površine, do 8 hektara, sredstva za umjetna gnojiva, zaštitna sredstva i sjemeni materijal.
  2. Mjera 2 – Vinogradarstvo i voćarstvo, 100,00 eura po hektaru poljoprivredne  površine, do 4 hektara, sredstva za umjetna gnojiva i zaštitna sredstva.
  3. Mjera 3 – Govedarstvo, 15,00 eura po grlu muznih krava, do 60 grla.
  4. Mjera 4 – Svinjogojstvo, 10,00 eura po grlu rasplodnih krmača, do 25 grla.
  5. Mjera 5 – Konjogojstvo, 60,00 eura po grlu rasplodne autoh. kobile, do 10 grla.
  6. Mjera 6 – Pčelarska proizvodnja, 5 kilograma šećera po pčelinjoj zajednici, do 30  pčelinjih zajednica.

Zahtjeve za subvencije podnose prijavitelji s prebivalištem na području Općine Jalžabet, temeljem podataka upisanih u ARKOD evidencije, Upisnik Hrvatske poljoprivredne agencije i Potvrda o upisu u evidenciju pčelara i broju košnica  Hrvatskog pčelarskog saveza. Prihvatljivi su podaci u evidencijama za 2023. ili 2024. godinu.

Subvencije za proljetnu sjetvu, vinogradarstvo i voćarstvo se ostvaruju temeljem potvrde Općine Jalžabet za korištenje na slijedećim prodajnim mjestima:

KTC d.d. (Jalžabet), Stočar d.o.o. (Kelemen), Prvča PZ (Jalžabet), Fidos d.o.o. (Žigrovec) i Cipro d.o.o. (Poljanec).

Subvencije za govedarstvo, svinjogojstvo i konjogojstvo se ostvaruju uplatom na račun podnositelja.

Za ostvarivanje subvencije potrebno je podnošenje pisanog zahtjeva koji se preuzima u zgradi Općine Jalžabet ili na webu uz obavezno prilaganje dokumentacije ovisno o vrsti zahtjeva (ARKOD, Upisnik Hrvatske poljoprivredne agencije, Potvrda o upisu u evidenciju pčelara i broju košnica  Hrvatskog pčelarskog saveza).

Podnošenje zahtjeva od 14. ožujka do 30. travnja,

utorak 13-16h, srijeda, četvrtak i petak 8-12h.