LEPOGLAVA Mladim obiteljima sufinanciranje kupnje ili gradnje obiteljskih kuća Foto: Grad Lepoglava

LEPOGLAVA Mladim obiteljima sufinanciranje kupnje ili gradnje obiteljskih kuća

Grad Lepoglava/vv | 17.11.2023. u 17:11h | Objavljeno u Našim krajem

Gradsko vijeće Grada Lepoglave na 18. sjednici, održanoj 15. studenog u čitaonici Gradske knjižnice Ivana Belostenca u Lepoglavi, razmotrilo je 10 točaka dnevnoga reda prihvativši pritom niz predloženih odluka važnih za daljnji razvoj Grada Lepoglave.

Vijećnici su jednoglasno prihvatili Odluku o donošenju 4. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Lepoglave koje se odnose na građevinska područja, infrastrukturu, usklađenje s novim propisima ili novim izmjenama i dopunama postojećih, usklađenje s Prostornim planom Varaždinske županije kao i na usklađenje s novim podacima u prostoru.

– S izradom 4. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Lepoglave započeli smo 2021. godine. Nakon gotovo tri godine i provedenih procedura, 4. izmjene i dopune Prostornog plana predložene su Gradskom vijeću na usvajanje. Bitno je pri tom istaknuti dvije činjenice – uvažili smo prijedloge građana, uglavnom za promjenama poljoprivrednog u građevinskog zemljište, te izmjene i dopune vezane za potrebe naše poduzetničke zone – istaknuo je gradonačelnik Marijan Škvarić pojasnivši kako je riječ o dokumentu kojim se štiti prostor te definira njegova vrsta i namjena.

Prijedlog 4. izmjena i dopuna Prostornog plana vijećnicima je, ispred predlagatelja, predstavila Višnja Jalušić iz Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije istaknuvši da je od 111 zaprimljenih zahtjeva prihvaćeno njih 68 koji su bili u skladu sa zakonom i posebnim propisima.

Također jednoglasno, Gradsko vijeće donijelo je Program demografskih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Lepoglave za 2023. godinu. Programom su definirane dvije mjere – sufinanciranje gradnje obiteljske kuće i sufinanciranje kupnje obiteljske kuće ili stana na području Grada Lepoglave. Za provedbu navedenog programa izdvojeno je 26.540 eura.

– Mlade obitelji mogu ostvariti sufinanciranje od 50% prihvatljivih troškova, a najviše 5.308,91 eura za gradnju obiteljske kuće ili kupnju kuće odnosno stana na području Grada Lepoglave. Bit će im to lijep božićni poklon budući da uskoro kreće raspisivanje natječaja koji će biti realiziran do kraja godine – poručio je gradonačelnik Škvarić dodajući da je do sada, zahvaljujući ovom programu, 10-ak obitelji s gradskog područja  svoje stambeno pitanje riješilo uz pomoć Grada Lepoglave.

Na sjednici je prihvaćen Program modernizacije i asfaltiranja nerazvrstanih cesta za 2023. godinu u koji su ušle dvije dionice nerazvrstanih cesta za koje su građani, nakon iskazanog interesa, uplatili učešće u visini od 15% ukupnog troška njihove modernizacije. Riječ je o dionicama cesta na području MO Donja Višnjica (Cari/Jakopi) i MO Purga (Odvojak 1 Dubovečaki).

Vijećnici su jednoglasno prihvatili i Odluku o dodijeli javnih priznanja Grada Lepoglave za 2023 godinu temeljem koje će se zaslužnim građanima i pravnim osobama dodijeliti plakete Grada Lepoglave. Za doprinos ugledu i promociji Grada Lepoglave u zemlji i inozemstvu primit će ih Vjekoslav Pečevski, Marijana Pintar, Zadruga Lepoglavske čipke, Žensko pjevački zbor Collegium Artisticum te posthumno Miroslav Pečevski.

Plakete će biti dodijeljene na svečanoj sjednici Gradskog vijeća koja će se održati povodom obilježavanja Dana Grada.

Do kraja sjednice vijećnici su jednoglasno prihvatili predložene odluke donošenju Plana djelovanja Grada Lepoglave u području prirodnih nepogoda za 2024. godinu te o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Lepoglave. Riječ je o nekretninama koje je Grad naslijedio nakon smrti vlasnika. Procijenjena ukupna cijena ponuđenih nekretnina je 28.000 eura.

Na početku sjednice gradonačelnik je odgovarao na pitanja vijećnika najavivši pri tom, između ostalog, skori završetak modernizacije novih sedam dionica nerazvrstanih cesta, planove za proširenje groblja u Kamenici kao i uređenje postojećeg makadamskog parkirališta u njegovoj neposrednoj blizini, zatim provedbu projekta aglomeracije za čiju bi gradnju početkom iduće godine trebala biti izdana građevinska dozvola, kao i realizaciju projekta širokopojasnog interneta koji bi, s obzirom na iskazani interes jedne od telekomunikacijskih tvrtki, trebao biti realiziran do 2025. godine.

gradsko_vijece_18_sjednica_011.jpg

gradsko_vijece_18_sjednica_041.jpg

gradsko_vijece_18_sjednica_051.jpg

gradsko_vijece_18_sjednica_031.jpg