NOVI MAROF U 2022. godini ostvareni su prihodi u iznosu od 52,3 milijuna kuna Foto: Grad Novi Marof

NOVI MAROF U 2022. godini ostvareni su prihodi u iznosu od 52,3 milijuna kuna

Varaždinske vijesti | 24.5.2023. u 08:20h | Objavljeno u Našim krajem

Na 15. sjednici Gradskog vijeća Grada Novog Marofa, održanoj u ponedjeljak, raspravljalo se o mnogim temama, a između ostalog, usvojen je godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Novi Marof za 2022. godinu te je donesen plan rada Savjeta mladih. Ukupni prihodi Proračuna Grada Novog Marofa u 2022. godini ostvareni su u iznosu od 52,3 milijuna kuna.

Za građenje komunalne infrastrukture, Grad Novi Marof osigurao je u 2022. godini gotovo 10 milijuna kuna od čega je utrošeno gotovo 7,9 milijuna kuna. Financirano je i održavanje komunalne infrastrukture za što je utrošeno gotovo 4,3 milijuna kuna.

novi_marof_gradsko_vijece_23052023_1.JPG

Većina investicija izvršena je u cijelosti, ali treba uzeti u obzir i investicije koje se protežu na više godina. Dodajmo i da se veliki značaj pridaje zaštiti okoliša i očuvanju prirode.

- U okviru gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom planirana je nabava mobilnog reciklažnog dvorišta, sanacija "divljih" odlagališta, nabava spremnika za selektirani otpad, za što su predviđena sredstva u iznosu od 1,4 milijuna kuna - rekao je gradonačelnik Grada Novi Marof Siniša Jenkač.

novi_marof_gradsko_vijece_23052023_2.JPG

Grad Novi Marof također je iskazao interes za ulazak u urbano područje Varaždin u kojem će se provoditi ITU mehanizam. Gradsko vijeće dalo je pozitivno mišljenje o ulasku Grada u obuhvat većeg urbanog područja grada Varaždin, a kao strateški projekt prema prijedlogu Grada navedena je Rekonstrukcija zgrade Starog mlina u Novom Marofu (Presečno) i razvoj zajedničke turističke ponude.

Budući da navedeno nije u vlasništvu Grada, na vijeću je donesena odluka o kupnji zgrade starog mlina i zemljišta, procijenjene vrijednosti od 32.400,00 eura.

- ITU mehanizam pridonijet će razvoju pozitivnih demografskih pokazatelja podupiranjem prepoznatih snaga kao što su ulaganja u obrazovne ustanove, razvoj digitalnih znanja i vještina, poboljšanje zdravlja i aktivnosti stanovnika - poručio je gradonačelnik Jenkač.

novi_marof_gradsko_vijece_23052023_4.JPG

Grad Novi Marof donio je odluku o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Novog Marofa. Savjet kao glavne zadatke ima pratiti ukupno stanje cijena javnih usluga te predlagati gradonačelniku mjere za unapređenje uvjeta i načina korištenja javnih usluga.

Na vijeću je prihvaćen i prijedlog za otkup zemljišta. Kao što je Gradsko vijeće već upoznato, u Zoni gospodarske namjene iza Autobusnog kolodvora u Novom Marofu predviđena je važnija gradska ulica. Otkupom zemljišta na navedenoj lokaciji stvorit će se preduvjeti za izgradnju planirane prometnice, čime će se otvoriti mogućnost daljnjeg širenja Zone prema obilaznici Grada Novog Marofa.

novi_marof_gradsko_vijece_23052023_5.JPG

Grad Novi Marof zna kolika je važnost očuvanja okoliša te stoga inicira proširenje površine za smještaj uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i proširenje zone K3 radi rezerviranja prostora za izgradnju reciklažnog dvorišta za građevinski otpad i otpad koji sadrži azbest. Gradsko vijeće prihvatilo je tako Izvješće o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Marof i kontaktnih zona.

Nakon što je Savjet mladih Grada Novog Marofa konstituiran na sjednici održanoj 20. travnja, Savjet mladih donio je svoj program rada za tekuću godinu. U tu svrhu, za rad Savjeta mladih Grada Novog Marofa u proračunu za 2023. godinu osigurano je 5.000 eura.

novi_marof_gradsko_vijece_23052023_6.JPG

Sjednica Gradskog vijeća zatvorena je polugodišnjim izvješćem o radu gradonačelnika Grada Novog Marofa Siniše Jenkača. Među najvrednijim projektima tijekom prvog polugodišnjeg razdoblja koje je gradonačelnik spomenuo, Jenkač je izdvojio gradnju istočne obilaznice Novi Marof duljine 4,5 kilometara.

novi_marof_gradsko_vijece_23052023_7.JPG

novi_marof_gradsko_vijece_23052023_8.JPG

novi_marof_gradsko_vijece_23052023_9.JPG

novi_marof_gradsko_vijece_23052023_10.JPG

novi_marof_gradsko_vijece_23052023_11.JPG

novi_marof_gradsko_vijece_23052023_12.JPG