Kneginečkim umirovljenicima uskrsnice, a poduzetnicima subvencije Foto: Općina Gornji Kneginec

Kneginečkim umirovljenicima uskrsnice, a poduzetnicima subvencije

I.D./Varaždinske vijesti | 20.3.2019. u 18:00h | Objavljeno u Našim krajem

Među desetak odluka koje su kneginečki općinski vijećnici donijeli na sjednici Općinskog vijeća 18. ožujka je i Odluka o isplati jednokratne novčane pomoći (uskrsnice) umirovljenicima, nezaposlenima i korisnicima zajamčene minimalne naknade.

Uskrsnice u iznosu od 150 kuna isplatit će se u travnju umirovljenicima koji imaju prijavljeno prebivalište na području općine Gornji Kneginec, korisnicima zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb Varaždin koji imaju prijavljeno prebivalište na području općine, te nezaposlenim osobama prijavljenima u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje koje imaju prijavljeno prebivalište na području općine Gornji Kneginec. Sredstva za isplatu "uskrsnice" osigurana su u općinskom proračunu za 2019. godinu, a procjenjuje se da bi ovu pomoć moglo iskoristiti do 1.400 korisnika.

Općinski vijećnici donijeli su i Odluku o uključenju Općine Gornji Kneginec u program izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje, kao i Odluku o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Općine Gornji Kneginec. Kako je istaknuto, cilj je ispitati interes građana za tom vrstom stanogradnje na području općine.

Prihvaćen je i Program poticanja poduzetništva Općine Gornji Kneginec za 2019. godinu, kojim su utvrđeni uvjeti, mjere, kriteriji i postupak dodjele bespovratnih općinskih subvencija za poticanje razvoja poduzetništva, te obaveze korisnika subvencija. Općina Gornji Kneginec će tako subvencionirati troškove pokretanja gospodarske aktivnosti gospodarskih subjekata početnika, nabavku opreme, kamate na poduzetničke kredite, troškove polaganja stručnih i majstorskih ispita, troškove prekvalifikacije i doškolovanja, te troškove pripreme i kandidiranja EU projekata.

Na prijedlog općinskog načelnika Gorana Kaniškog donesena je i Odluka o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade i naknade za uređenje voda za operativne vatrogasce s područja općine, njih ukupno 30.

- Suočeni sa sve većim brojem prirodnih nepogoda većih razmjera, operativni članovi svih DVD-ova na području općine odrađuju stotine dobrovoljnih radnih sati sudjelujući u vatrogasnim intervencijama poput gašenja požara, različitim tehničkim intervencijama poput obrane od poplava, prometnim nesrećama, ali i brojnim različitim osposobljavanjima i usavršavanjima bez kojih je danas nemoguće provoditi vatrogasnu djelatnost. Za sve stotine utrošenih radnih sati nitko od operativnih vatrogasaca ne prima nikakvu naknadu, niti su zbog toga uopće učlanjeni u vatrogasnu organizaciju, te im Općina ovim oblikom javne potpore želi na simboličan način zahvaliti na aktivnostima bez kojih je nemoguće zamisliti funkcioniranje bilo koje današnje lokalne zajednice - istaknuto je tom prilikom.