ŽUC asfaltirao cestu u I. Željeznici. Zašto baš sada?! Ima li veze s planovima u Siljevcu?

Grad Ivanec/vv | 15.9.2023. u 08:00h | Objavljeno u Našim krajem

- Nakon ne znam koliko desetljeća, ŽUC i Županija asfaltirali su ovu cestu... - podsjetio je vijećnik Sedlar

Vijećnik Ivan Sedlar (Nezavisna platforma Sjevera – NL M. Batinića) na aktualnom satu jučerašnje sjednice Gradskog vijeća postavio je sljedeće pitanje:

"Zašto sada baš ova cesta?"

- Nakon ne znam koliko desetljeća, ŽUC i Županija konačno su asfaltirali cestu u Ivanečkoj Željeznici. Zanima me, a jednako tako zanima i mještane Željeznice, da li je sada odjednom ova cesta asfaltirana zbog stvarne potrebe ili zbog toga, a kako se već pisalo u medijima, što neke varaždinske tvrtke imaju određene interese na području Siljevca? Naglašavam da nisam protiv modernizacije ceste, međutim, pitanje je:

>> Hrvatski planinarski savez objavio stav o kamenolomu Siljevec: "Neprihvatljivo!"

Zašto sada baš ova cesta? Dok npr., istovremeno nema nikakvog očitovanja od ŽUC-a i Županije za cestu Osečka-Gačice, koja je jednako loša kao što je bila i ona u Željeznici. A toj cesti ne samo da gravitira veći broj stanovnika, već je i za njenu rekonstrukciju Grad Ivanec izradio projektnu dokumentaciju i spreman je novčano se uključiti u radove. Imate li kakvih detaljnijih informacija o ovoj temi? – pitao je vijećnik gradonačelnika Batinića.

- Radi se o lokalnoj cesti u nadležnosti ŽUC-a, na području Suhe Željeznice, koja je bila neadekvatnih dimenzija, s vrlo lošim kolnikom. Grad Ivanec je od ŽUC-a godinama bezuspješno tražio da se sanira. Sada je obnovljena. Na žalost,Gradu (komunalu, meni osobno) to prethodno nitko nije najavio, kao što je to uvijek bila dobra praksa svih dosadašnjih župana. Nakon što su radovi završili, ljudi su me zaustavljali i pitali je li cesta obnovljena zato što je to stvarno potrebno ili zato što se otvara kamenolom Siljevec, Uputit ćemo to pitanje ŽUC-u, nadam se da ćemo dobiti neki odgovor – kazao je gradonačelnik.

"Nema odgovora ŽUC-a za cestu Osečka-Gačice"

Što se tiče asfaltiranja županijske ceste Osečka-Gačice, podsjetio je da je u taj projekt Grad ušao u dogovoru sa ŽUC-om. 

>> Radni sastanak Stričaka i Batinića: U ivanečko područje ulaže se oko pola milijarde kuna

- Uvjet ŽUC-a bio je da Grad izradi kompletnu tehničku dokumentaciju, riješi imovinsko-pravne odnose, pribavi uvjete za proširenje ceste od Varkoma i HEP-a itd. Na žalost, po pitanju početka radova nema nikakvog povratnog odgovora od ŽUC-a, iako je na sastanku sa županom Anđelkom Stričakom u travnju ove godine u Ivancu bilo obećano (ne čvrsto, doduše), da bi se s time krenulo – izvijestio je Batinić.

- Ako odgovor ŽUC-a bude negativan, Grad Ivanec tražit će od ŽUC-a pravo građenja (nadam se da ćemo ga dobiti) te sam, vlastitim sredstvima, krenuti u rekonstrukciju i asfaltiranje ceste Osečka-Gačice – zaključio je gradonačelnik.