Hrvatski planinarski savez objavio stav o kamenolomu Siljevec: "Neprihvatljivo!" Foto: arhiva vv/ilustracija

Hrvatski planinarski savez objavio stav o kamenolomu Siljevec: "Neprihvatljivo!"

vv | 22.6.2023. u 19:07h | Objavljeno u Aktualno

- Neprihvatljivo je nepovratno žrtvovati biološki vrijedno područje zbog kratkoročnih partikularnih interesa - navode

Hrvatski planinarski savez uputio je nadležnim državnim i javnim institucijama stajalište i apel o kamenolomu na području Ivanščice. U dopisu upućenom Saboru, Vladi, ministarstvima, Varaždinskoj i Krapinsko-zagorskoj županiji te županijskim javnim ustanovama "Priroda" i "Zagorje zeleno" izražava se duboka zabrinutost najavama otvaranja kamenoloma Siljevec na području Ivančice.

Zastupajući stajališta cjelokupne planinarske zajednice koju sačinjava 340 planinarskih udruga i 40.000 članova, Hrvatski planinarski savez apelira na donošenje negativnog rješenja MINGOR-a u postupku Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za planirani zahvat (puni naziv zahvata: “Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju Siljevec”). HPS podupire pripremne aktivnosti proglašavanja područja Ivančice, Strahinjčice, Ravne gore i Maceljskog gorja zaštićenim područjem.

U stajalištu koje je priredila Komisija za zaštitu prirode HPS-a ističe se da je za cjelokupnu planinarsku zajednicu neprihvatljivo nepovratno žrtvovati prepoznatljivu geomorfološku i krajobraznu vrijednost područja zbog kratkoročnih i problematičnih partikularnih interesa dovodeći u pitanje načela održivog razvoja lokalne zajednice.

Podsjećamo ujedno da je Skupština Hrvatskog planinarskog saveza 2022. donijela Deklaraciju o zaštiti i očuvanju hrvatskih planina u kojoj se između ostalog iskazuje opredjeljenje cjelokupne planinarske zajednice za održivo korištenje prirodnih dobara hrvatskih planina, vodeći računa da se zahvatima u prirodi ne ugrožava bioraznolikost i georaznolikost, ne umanjuje vrijednost i funkcionalnost planinskih ekosustava i čuva planinski krajobraz.

Stajaliste_o_kamenolomu2.jpg