Ivancu 4,36 mil. kuna iz EU Fonda za ruralni razvoj za kanalizaciju u Bedencu! Foto: B. Težak

Ivancu 4,36 mil. kuna iz EU Fonda za ruralni razvoj za kanalizaciju u Bedencu!

V.V. | 3.8.2017. u 15:39h | Objavljeno u Našim krajem

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju će projekt gradnje sanitarne kanalizacije u ivanečkom prigradskom naselju Bedenec financirati svotom od 4,36 milijuna kuna iz sredstava Europskog fonda za ruralni razvoj!

Ovu visoku novčanu potporu iz EU fondova povukle su Ivkom – Vode d.o.o. Ivanec kandidiranjem projekta na podmjeru 7.2 – „Ulaganje u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda“, za što mu je suglasnost prethodno izdalo Gradsko vijeće Ivanca u cilju zadovoljavanja uvjeta za prijavu projekta na natječaj.

Potvrđeno je to i službenim dopisom u kojemu Agencija navodi da je, nakon provedene administrativne obrade zahtjeva za potporu, utvrđeno da udovoljava svim uvjetima propisanim pravilnikom i natječajem u dijelu koji se odnosi na provjeru kriterija prihvatljivosti i provjeru raspoloživosti te da mu je temeljem toga utvrđen najviši iznos potpore.

Poznato je, naime, da naselje Bedenec nije ušlo u projekt Aglomeracije Ivanec (sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u Ivancu i dvanaest okolnih naselja, vrijedan oko 120 milijuna kuna, koji se financira iz EU Strukturnih fondova). Razlog tomu je što su jedinični troškovi gradnje kanalizacijske mreže i pogonski troškovi za to naselje (kao i neka druga naselja koja su prvobitno bila planirana da uđu u Aglomeraciju) bili znatno veći od prihvatljivih troškova propisanih uvjetima za izradu projektne dokumentacije.

Budući da je riječ o naselju koje je po broju stanovnika (više od 730 stanovnika u 220 kućanstava) najveće naselje bez kanalizacijske mreže na području grada Ivanca, tvrtka Ivkom - Vode je, u cilju rješavanja ovog problema, financiranje izgradnje odvodnje Bedenca morala planirati iz drugih izvora financiranja pa je rješenje nađeno u kandidiranju projekta na natječaj EU Fonda za ruralni razvoj.

Inače, projekt gradnje kanalizacije u Bedencu u visokoj je provedbenoj fazi: projektna dokumentacija je izrađena, ishođena je građevinska dozvola, a prema informaciji tehničkog direktora Ivkom – Voda ing. Ranka Zbodulje, pripreme za izvođenje radova već se obavljaju, dok se početak radova očekuje početkom rujna.

Gradit će se blizu pet kilometara kanalizacijske mreže, s dvije precrpne stanice, a temeljem provedene javne nabave radove će izvoditi HIS d.o.o. iz Donje Višnjice.

Novi sustav odvodnje u prvoj fazi pretežito će se graditi uz glavnu županijsku cestu kroz naselje, dok će ostatak naselja biti rješavan u drugoj fazi (riječ je o kućanstvima uz odvojke nerazvrstanih cesta).

Označeno u