DONJA VOĆA Predstavljen projekt uspostave mobilnog reciklažnog dvorišta

VV | 22.5.2024. u 20:10h | Objavljeno u Našim krajem

U Općini Donja Voća održana je uvodna konferencija na temu projekta uspostave mobilnog reciklažnog dvorišta. Riječ je o projektu kojim Općina planira povećati stopu odvojenog prikupljenog komunalnog otpada i smanjiti količinu otpada koji se odlaže na odlagalište. Projekt je sufinanciran bespovratnim sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., a ukupna vrijednost projekta iznosi 23.316,25 eura.

Projektom "Uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta u općini Donja Voća" planira se povećati stopa odvojenog prikupljenog komunalnog otpada i smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagalište kroz nabavu mobilnog reciklažnog dvorišta te nizom izobrazno- informativnih aktivnosti povećanje svijesti građana. Općina Donja Voća, a i Ivkom d.d. kao pružatelj javne usluge sakupljanja komunalnog opada, svjesni su činjenice da među stanovništvom svih generacija postoji potreba educiranja, širenja znanja i osviještenosti o važnosti sprečavanja nastanka otpada, odvojenom prikupljanju otpada, pravilnom odvajanju/razvrstavanju otpada u kućanstvima te o ulozi samih reciklažnih dvorišta u sustavu gospodarenja otpadom. Stoga je načelnica Donje Voće Sanja Kočet zadovoljna ovim projektom.

voca-8_002.jpeg

- Općina Donja Voća ulaže konstantne napore u osvještavanje stanovništva o važnosti zbrinjavanja otpada provodeći brojne projekte, ulažući financijska sredstva proračuna, te provodeći mjere zaštite okoliša, a nabava mobilnog reciklažnog dvorišta bit će samo nastavak već uloženih napora, s dalekosežnim i ozbiljnim beneficijama. Mobilno reciklažno dvorište namijenjeno je za prikupljanje i privremeno skladištenje manjih količina posebnih vrsta otpada (opasnih i neopasnih) koji se ne smiju odlagati u komunalni otpad, uz prisustvo operatera koji zaprima otpad i pohranjuje ga u spremnike. Dosad su osviješteni stanovnici općine Donja Voća odvozili otpad u reciklažno dvorište u susjedne općine, no ta usluga za njih nije besplatna, što je za stanovništvo bilo neprihvatljivo. Sukladno tome, većina nezbrinutog otpada završi u okolišu ili se spaljuje na privatnim parcelama, najčešće na vrtovima i oranicama. Takvo postupanje ima negativne posljedice po pitanju financijskog stanja stanovništva, a pogotovo na zagađenu prirodu i okoliš - naglasila je načelnica Kočet.

- Dugo smo prisutni na ovom području i šteta bi bila da se otpad odlaže u nekakve šumarke ili uz ceste kad postoji organizirani način kako se to može zbrinuti. Kućanstva imaju kompletnu uslugu, sve što mi skupljamo je u cijeni zelene kante komunalnog otpada, a sve ostalo je prisutno po našem godišnjem rasporedu. Za sve odrasle ćemo organizirati edukacije, tako da neće biti problema. Ono što je na našem području djelovanja je bivša općina Ivanec, mi tu radimo taj dio komunalnog otpada, Ivanec je prije godinu dana otvorio novo reciklažno dvorište i takvo fiksno reciklažno dvorište ima još Maruševec. Nažalost, svi troškovi nam rastu i svako novo reciklažno dvorište je trošak za nas - istaknuo je direktor Ivkoma Edo Rajh.