SDP IVANEC Prvi u županiji predložio potpuno besplatni električno model javnog prijevoza

Varaždinske vijesti | 30.10.2021. u 15:48h | Objavljeno u Društvo

Gradska organizacija SDP-a Ivanec je na 7. sjednici Gradskog vijeća Grada Ivanca izašla sa nizom konstruktivnih prijedloga i ideja sa ciljem poboljšanja javne usluge prema građanima. SDP-ov vijećnik Mihael Slunjski aktivno se uključio tokom sjednice u četiri rasprave i postavio je tri vijećnička pitanja.

Kroz vijećnička pitanja i rasprave SDP se na sjednici založio za sljedeće:

1. Besplatni i električni javni prijevoz Grada Ivanca

S obzirom na uredno i stabilno poslovanje gradske komunalne tvrtke Ivkom smatramo da postoji mogućnost da tvrtka proširi svoju djelatnost sa ciljem organiziranja javnog prijevoza Grada Ivanca. Svrha javnog prijevoza je povezivanje poprilično raštrkanog gradskog područja sa samim centrom grada. Za samu organizaciju prijevoza smatramo da je najbolji koncept Grada Koprivnice. Taj koncept uključuje dva autobusa sa po 15 sljedećih mjesta, koja povezuju cijelu Koprivnicu. Nadalje, ti autobusi su potpuno besplatni za građane i ono najvažnije električni. Smatramo da je za povezivanje Ivanca jednako tako dovoljno dva do tri autobusa koja bi povezala istočni dio grada prema Radovanu, drugi u smjeru Jerovca i Horvatskog i treći ostatak prema Prigorcu, Vuglovcu, Lančiću... S obzirom da se radi o dugogodišnjem projektu i da bi autobusi bili električni, te na zelene politike za koje se zalaže i koje provodi Europska unija vjerujemo da svakako postoji i mogućnost sufinanciranja projekta kroz fondove Europske unije.

2. Rješavanje problema vrtića na Gradskom području

Liste čekanja iz godine u godinu za upis djece u Dječji vrtić u Ivancu i Radovanu sve je veći. Rješenje problema je dogradnja vrtića u Ivancu i izgradnja novoga u Radovanu. Ovim putem pohvaljujemo napore koje Grad Ivanec ulaže u rješavanje ovog problema, međutim smatramo da ovaj problem traje već predugo, a djeca su ta koja moraju ispaštati. I zato predlažemo da se za dječji vrtić u Ivancu pokuša naći način sa državom i vidjeti kako najbolje riješiti ovaj problem, međutim ako se ne postigne dogovor i ako nije moguće riješiti ovaj problem ni kroz fondove Europske unije, kao zadnju opciju predlažemo da se grad iduću godinu kreditno zaduži kako dogradnja ne bi bila upitna i da sa projektom možemo krenuti te iste godine.
Što se tiče vrtića u Radovanu imamo ulagača koji se javio na drugi javni poziv za iskaz interesa za gradnju na česticama u vlasništvu Grada Ivanca i spreman je izgraditi dječji vrtić u Radovanu, međutim produženi mu je rok da se konačno izjasni zbog rasta cijena materijala u cijeloj Hrvatskoj, te se nadamo se da neće biti odustajanja od projekta. Jednako tako očekujemo da ovaj projekt započne tokom sljedeće godine.

3. Plinofikacija cijelog gradskog područja

Na području Grada Ivanca još uvijek postoji problem da sva mjesta nemaju osigurani dovod plina, točnije to se odnosi na istočni gradski dio, koji još uvijek nema upotpunosti provedenu plinsku mrežu. Tu se radi o mjesnom odboru Škriljevec koje teritorijalno spada pod ingerenciju Termoplina, kao glavnog opskrbljivača na tom području. Smatramo da je nedopustivo da bilo koje mjesto u 21.stoljeću nema mogućnost dovoda plina. Sam problem je nastao zato što samo plinofikacija nije više komunalna djelatnost, već ovisi o tržištu plina. Stoga Termoplinu nije isplativo ulagati tamo gdje nema po njihovoj procjeni isplativosti. S obzirom da iz godine u godinu raste potreba za plinom u tom području, kao i nezadovoljstvo mještana ovakvom situacijom, tražili smo od gradonačelnika da dogovori sastanak sa predstavnicima Termoplina i pokuša doći do kompromisa i potencijalnog rješenja za ovaj problem.

4. Uz ove goruće problema tražili smo od gradonačelnika i da apelira na županiju da se napokon pokrene što hitnija energetska obnova zgrade ambulante u Radovanu, zatim da se sam Grad Ivanec financijski uključi u obnovu i rekonstrukciju Vatrogasnog doma u Salinovcu, želimo da se ubrza dinamika privlačenja novih investicija u Poduzetničku, odnosno Industrijsku zonu, te smo izrazili skeptičnost u vezi izgradnje brze ceste prema Ivancu, s obzirom da je sam Sporazum za sjever koji pompozno predlaže aktualni župan blago rečeno prenapuhan i na kraju savjetovali smo Savjet mladih Grada Ivanca kako poboljšati uvjete za mlade u svrhu dobivanja "Certifikata za mlade."

Vrijeme je da ovaj grad stavimo u jednu veću brzinu, da se svi zajedno uhvatimo većih problema, te ih konstruktivno i otvoreno počnemo rješavati!

Označeno u