Župan proglasio prirodnu nepogodu zbog suše na području Općine Jalžabet

Varaždinske vijesti | 14.9.2022. u 15:29h | Objavljeno u Aktualno

Župan Varaždinske županije Anđelko Stričak proglasio je prirodnu nepogodu zbog suše na području Općine Jalžabet.

Dugotrajna suša od početka lipnja uzrokovala je veliku materijalnu štetu u poljoprivredi što je potvrdilo sada i Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda za područje Općine Jalžabet te su prema Varaždinskoj županiji zatražili proglašenje prirodne nepogode.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09-pročišćeni tekst, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 23. stavak 1. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (NN broj 16/19) članka 60. stavka 1. točke 1. Statuta
Varaždinske županije ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 14/18, 7/20, 65/20- pročišćeni tekst i 11/21) župan Varaždinske županije, donosi ODLUKU o proglašenju prirodne nepogode zbog suše
I.
Proglašavam prirodnu nepogodu na području Općine Jalžabet koja je na navedenom području nanijela velike materijalne štete na poljoprivredi u periodu od 1. lipnja 2022. do 31. kolovoza 2022. godine.

II.
Sukladno članku 25. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda obvezuje se Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda da zaprimi prijave šteta od oštećenika na propisanom obrascu u roku od osam dana od dana donošenja ove Odluke a prvu procjenu štete upišu u Registar šteta najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja ove Odluke.

III.
Sukladno članku 28. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda obvezuje se Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda da prijavi Županijskom povjerenstvu konačnu procjenu štete u roku 50 dana od dana donošenja ove Odluke po svakom pojedinom oštećeniku putem Registra šteta.

IV.
Sukladno članku 31. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda obvezuje se Županijsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda da konačnu procjenu štete u roku 60 dana donošenja ove Odluke dostavi Državnom povjerenstvu i nadležnom ministarstvu putem Registra šteta.

V.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku Varaždinske županije".

Župan Anđelko Stričak