Zlatan Avar poručio Nevenu Bosilju, svi poslovi s otpadom ilegalni! Foto: Martin Novosel

Zlatan Avar poručio Nevenu Bosilju, svi poslovi s otpadom ilegalni!

| 22.12.2022. u 09:13h | Objavljeno u Aktualno

Osim problema s otpadom na Brezju, javio se vijećnik Nezavisne liste Ivana Čehoka, Zlatan Avar te je reagirao na obraćanje gradonačelnika Nevena Bosilja. Bosilj je jučer iznio vijesti o Međustranačkom vijeću na kojem se raspravljalo o zbrinjavanju bala i zaduženju, a Vijeću je prisustvovala većina predstavnika klubova u Gradskom vijeću Grada Varaždina. Njegovo priopćenje prenosimo u cijelosti: 

"Već više od godinu dana upozoravamo da su poslovi gradske vlasti s otpadom prepuni nepravilnosti i nezakonitosti. Već je svima poznato da je Bosilj nezakonito iskrcavao i tovario otpad u Poljani Biškupečkoj, da je nezakonito skladištio plastiku na Belim Kipima, da su građani Varaždina nezakonito plaćali ekološku rentu i da općina Davor, u koju je grad odvozio otpad, nije imala valjanu dozvolu za te količine otpada… No, posljednja nezakonitost prelazi sve granice, riječ je o nezakonitostima u provedbi EU projekta izgradnje sortirnice u Motičnjaku. Premda upozoravamo već 6 mjeseci na nezakonitosti, Bosilj je prvo priznao da je bilo puno nepravilnosti i propusta, da svi sudionici imaju krimen, jer su prvo procijenili da je tamo iskopano oko 2.500 tona otpada, pa nakon toga 8.500 tona, što će sve grad morati platiti.

Međutim, prema posljednjim informacijama, inspekcija je utvrdila da je ukupno tamo iskopano oko 20.000 m3 otpada, što je preko 25.000 tona, pri čemu je gotovo pola od toga ilegalno odvezeno i deponirano u samome gradu! Inspekcija je navodno pokrenula prekršajne postupke i naredila zakonito zbrinjavanje.

To znači da se tijekom provedbe EU projekta količina otpada povećala s 2.500 na 25.000 tona, što je više nego dovoljan razlog za sumnje i za dokaz nesposobnosti u upravljanju projektom. Ako se pak EU projekt provodi nepravilno i izravno u suprotnosti sa svim načelima zaštite okoliša, grad će biti zbog toga kažnjen, vjerojatno i u punom iznosu projekta, dakle, na teret građana moglo bi pasti svih 35 milijuna kuna vrijednosti projekta.

Umjesto, međutim, da odmah prekine s takvim provođenjem projekta, Bosilj je naredio da grad raspiše natječaj za „rekultivaciju zemljišta“ pod kojim se skriva prosijavanje otpada, premda je jasno da otpad uopće nije u posjedu grada nego izvođača! Bosilj je isto tako odobrio probno prosijavanje otpada na Motičnjaku premda tvrtka koja to radi nema dozvolu za postupanje s otpadom na toj lokaciji.

Kao županijski vijećnici zatražit ćemo od nadležnih ureda u županiji da se točno utvrdi tko je postupao bez dozvole i kako se može dati dozvola za prosijavanje otpada ako je natječaj raspisan za rekultivaciju zemljišta?

Ovo je još jedan dokaz nesposobnosti i neodgovornosti: Bosilj u svemu postupa na rubu zakona ili nezakonito dok istodobno vrši pritisak na vijećnike da povjeruju u njegovo „zakonito“ zbrinjavanje bala za 220 milijuna kuna?! Sad svi vijećnici mogu vidjeti kako Bosilj postupa na mutan i sumnjiv te ilegalan način.