Zbog prigovora na izbor ravnateljice IV. OŠ Varaždin, gradonačelnik traži inspekcijski nadzor

vv | 3.10.2023. u 09:08h | Objavljeno u Aktualno

Varaždinski gradonačelnik Neven Bosilj zatražio je provedba inspekcijskog nadzora u IV. osnovne škole Varaždin od prosvjetne inspekcije Ministarstva znanosti i obrazovanja.  Razlog je prigovor učiteljice M.B.S. na tijek postupka provedbe natječaja za imenovanje ravnatelja/ice.

- Budući da inspekcijski nadzor u školskoj ustanovi obavlja prosvjetna inspekcija u skladu s posebnim zakonom, a u interesu je Grada Varaždina kao osnivača IV. osnovne škole Varaždin da se predmetni natječaj provede sukladno zakonskim i podzakonskom propisima koji se odnose na izbor ravnatelja osnovnih škola, prosljeđujemo prigovor imenovane na nadležno postupanje u okviru vaših ovlasti, navodi Bosilj u dopisu od 21, rujna.

Sporan natječaj objavljen je u „Narodnim novinama“ od 23. kolovoza 2023. godine, a rok za prijave istekao je 31. kolovoza, dok je prigovor gradskoj upravi upućen 15. rujna,

U prigovoru M.B.S., jedna od prijavljenih kandidatkinja za ravnateljicu, ukazuje na radnje u provođenju natječajnog postupka za izbor ravnatelja/ice za koje smatra da nisu prema zakonu i ostalim propisima.  Tako ukazuje  na način objave natječaja, koji je je prvobitno objavljen samo u Narodnim novinama.

-Natječaj nije objavljen i na mrežnim stranicama škole, kao što je i obveza iz čl. 60. st. 2. Statuta IV. osnovne škole Varaždin. Na stranicama škole je objavljen naknadno, dana 11. rujna 2023., ali pod datumom 23. kolovoza 2023., a za što postoji pisani trag i informatički dokazi, navodi kandidatkinja za ravnateljicu u svom prigovoru te dodaje da je administratoru stranica škole to naloženo, dana 11. rujna 2023. godine od strane v.d. ravnateljice S. Š.

Nadalje, kako nastavlja, 11. rujna održana je sjednica Školskog odbora na kojoj je pod točkom Dnevnog reda predviđeno otvaranje i pregledavanje prijava na Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice IV. osnovne škole Varaždin te utvrđivanje liste kandidata i vrednovanje dodatnih kompetencija. Budući da nema saznanja o tome, a  dolaskom u školu vidjela ugledala je pozive na oglasnoj ploči za Skup radnika i Učiteljsko vijeće 14. rujna, šalje dopis v.d. ravnateljici, predsjednici školskog odbora M.S te u tajništvo.

- Do ovog trenutka nisam obaviještena o rezultatima natječaja, odnosno nemam nikakva saznanja o održanoj sjednici Školskog odbora, provedenom vrednovanju i rangiranju i utvrđenoj listi kandidata za predstavljanje programa rada za mandatno razdoblje (čl. 66. st. 5 Statuta IV. osnovne škole Varaždin) na Učiteljskom vijeću, Skupu radnika i Vijeću roditelja. S obzirom na objavljene pozive, molim Vas da mi se navedeno dostavi u što kraćem roku, kako bih mogla predstaviti svoj program rada i sudjelovati u izboru ravnatelja/ice IV. osnovne škole Varaždin, navela je kandidatkinja, koja radi samo jedan dan u tjednu na IV. osnovnoj školi. 

Odgovor joj stiže iz tajništva škole.

- Škola nije dužna obavještavati Vas o sjednici Školskog odbora  i odlukama koje su donesene. Kako je sjednica ŠO bila u ponedjeljak, do 19 sati, predsjednica je danas potpisala Odluke ŠO koje će biti objavljene na našim stranicama pa si možete pogledati. Kada će to biti ovisi o kolegi koji održava naše stranice, na to ne mogu utjecati. Način sazivanja Skupa radnika i Učiteljskog vijeća - preko oglasnih ploča je transparentan i stavljen na oglasne ploče u razumnom roku. Pozivi nisu poslani elektronskom poštom nikome pa ni Vama, budući da djelatnici škole nisu ispunili obrazac ažuriranih adresa primatelja (pa neki primaju, neki ne, neki čitaju, neki ne). Budući ste se javila na predmetni natječaj, dostavili ste svu dokumentaciju, te ste upoznata s odredbama Statuta škole, ne bi trebao biti problem na Skupu radnika, UV i VR, a kasnije i na Školskom odboru, predstaviti svoj program rada za mandatno razdoblje. To će napraviti svaki kandidat s time da ćemo ograničiti vrijeme predstavljanja na maksimalno 15 minuta izlaganja, odgovorili su iz tajništva.

I tu kandidatkinja vidi propust.

- Prema informacijama kolega, navedeni pozivi stavljeni su na oglasnu ploču dana 12. rujna 2023. godine. A u Statutu IV. osnovne škole Varaždin čl. 46. st. 2 piše Pozivi se dostavljaju svim članovima Školskog odbora, ravnatelju škole te po potrebi izvjestiteljima o pojedinim pitanjima u svezi s dnevnim redom kao i drugim osobama koje se pozivaju na sjednicu, navodi.

O listi utvrđenih kandidata, kako naglašava, nije obaviještena ni na kakav način, nego tek nakon poslanog upita stavljena je Odluka na mrežnu stranicu škole, dana 13. rujna 2023. u 10. 39 sati. 

- Predstavljanje je zakazano za sljedeći dan, 14. rujna 2023. u 13.30 sati i to u vrijeme kada nije omogućeno svim zaposlenicima prisustvovati navedenom jer traje nastava i neki rade na drugim školama, a u praksi je uobičajeno da se isto održava u poslijepodnevnim satima kako zaposlenici ne bi bili zakinuti za prisustvovanje istom, a  posebno na predstavljanju Plana i programa za mandatno razdoblje kandidata, navodi.  

Kako naglašava, na sjednici Skupa radnika, dana 14. rujna 2023. godine primijetila je niz nepravilnosti i nepoštivanja Statuta. Prvo se odnosi na bodovanje.

- U Statutu IV. osnovne škole Varaždin Vrednovanje dodatnih kompetencija čl. 63 navodi se -iskustvo rada na projektima Europske unije ili fondova Europske unije: 0 bodova (nema dokaza) i 1 bod ( sudjelovao u projektima), dok u čl. 62 st. 1 pod točkom 3 Statuta IV. osnovne škole Varaždin piše -iskustvo rada na projektima Europske unije odnosno projektima fondova Europske unije dokazuje se potvrdom, uvjerenjem ili drugom ispravom o radu na projektu Europske unije odnosno projektima fondova Europske unije. U natječajnoj dokumentaciji sam za to priložila dokument u izvorniku „Uvjerenje o usavršavanju za poslove menadžerice za izradbu i provedbu EU-ovih projekata“, kao i izvornik potvrde o sudjelovanju u projektu u travnju 2023. godine u Portugalu „Certificate of attendance Erasmus+Programme „The Welcoming Environment for Leading and Learning“,  04/23- Portugal- The Well Project sudjelovanje u projektu, vrijednost projekta 250 000,00 eura“ te mi to zbunjujuće jer su potvrde o obrazovanju priznavane na drugim varaždinskim osnovnim školama gdje je isti Statut. No, za tu potvrdu nisam dobila bod. Bez obzira na navedeno, utvrđeno je da kao kandidatkinja za vrednovanje ostalih kompetencija imam 4 boda dok je drugorangirana kandidatkinja imala 0 bodova, ukazuje kandidatkinja za ravnateljicu.

Osim spornog (ne)bodovanja, ukazuje i na način izbora povjerenstva.

- Skup radnika otvara tajnica škole i daje riječ predstavnici Radničkog vijeća, koja je pročitala Dnevni red te odmah čita Povjerenstvo, a što je bilo unaprijed dogovoreno, dok čl. 67. st. 2 Statuta IV. osnovne škole Varaždin glasi Na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu radnika bira se izborno povjerenstvo koje će voditi postupak glasovanja i zapisnik o izborima, upozorava.

Nadalje, prigovora i na samo glasovanje.

- Na zapisničkom stolu pojavljuje se nekoliko plavih kuverti neke otvorene, neke zatvorene, neke se tamo lijepe od strane tajnice koje se ubacuju bez redoslijeda u kutiju uz riječi:“ Ovo je od kuharice na rodiljnom, … jesi ti donijela od … pa da ubacimo…No čl. 67. st. 7 Statuta IV. osnovne škole Varaždin glasi Svaki član nazočan na sjednici Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupu radnika glasuje na način da na glasačkom listiću zaokruži redni broj ispred prezimena i imena kandidata za kojeg glasuje te st. 8 Svaki drugačiji način glasovanja smatra se nevažećim glasačkim listićem, ukazuje.

Na istom skupu, kako nastavlja, nije utvrđen stvaran broj prisutnih prebrojavanjem istih već prozivanjem po popisu.

- Kod prozivanja stavlja se oznaka plus i učiteljicama iz produženog boravka koje nisu prisutne, ali će naknadno doći glasati. Glasanje se odvijalo u toj istoj učionici Hrvatskog jezika sa svim prisutnim zaposlenicima, pa i nas dvije kandidatkinje, gledajući sve to i glasajući bez privatnosti, bez omogućenog paravana ili privatnog mjesta gdje ne bi ostali gledali što se zaokružuje. Na kraju, v.d. ravnateljica donosi još dva listića te jedan od ta dva zaokružuje i ubacuje u glasačku kutiju, a drugi dodaje kolegi na zapisničkom stolu uz napomenu da bude dovoljno listića. Povjerenstvo se povlači i odlazi u drugu učionicu (3 člana) i donose rezultate koje obznanjuju riječima: „68 ljudi, 67 listića, jedna nije glasala, 2 nevažeća, kandidatkinja MBS -27 glasova, kandidatkinja SŠ- 38 glasova“. Nisam vidjela popis ni zapisnik, no navedene brojke ne odgovaraju stvarnom broju prisutnih, upozorava kandidatkinja te ukazuje da  na čl. 67. st.14 Statuta IV. osnovne škole Varaždin koji veli da se glasovanje može ponoviti i u slučaju ako Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja ili skup radnika raspolaže dokazima da je tijekom izbora bilo propusta koji su utjecali na rezultate glasovanja.

Na sjednici Školskog odbora kandidati predstavljaju program rada.

 - Voljela bih da se informirate kako je to bilo i izgledalo. Na navedeno, mnogi prisutni su zatečeni, u vidnom šoku kao i ja ne vjerujući svojim očima. Nisam reagirala na isto odmah već čekajući daljnji rasplet tijeka događaja, navodi se u prigovoru.

Slijedi Vijeće radnika pa Učiteljsko vijeće.

- Učiteljsko vijeće otvara predsjednica Školskog odbora MS, a zapisničarki IH dobacuje: „ Da neka samo zapiše da su se kandidatkinje predstavljale svaka 20 minuta“.  Pročitan je Dnevni red te nema ponovnog predstavljanja kandidata jer je isto već predstavljeno i ponovno isti postupak da nam se pročita unaprijed dogovoreno Povjerenstvo. Slijedi ponovno isti postupak: ubacuje se plava kuverta od učiteljice na rodiljnom dopustu te učiteljice koja sad ne ubacuje plavu kuvertu već ubacuje dva listića, jedan za sebe i jedan za svoju kćer učiteljicu koja nije prisutna. Ponovno nije utvrđen stvaran broj prisutnih prebrojavanjem već prozivanjem po popisu, a neke učiteljice kao i učiteljice produženog boravka dolaze kasnije samo ubaciti listić budući da je vijeće održano za vrijeme njihova radnog vremena. Povjerenstvo odlazi na prebrojavanje i rezultat nakon prebrojavanja je 21 glas za kandidatkinju MBS i 26 glasova za kandidatkinju SŠ , 1 listić nevažeći. Ni ovdje brojke ne odgovaraju stvarnom stanju prisutnih, tvrdi kandidatkinja te napominje da je sjednica Vijeća roditelja sazvana je za 18. rujna. 

Na kraju daje i zaključak.

- Voljela bih da se pregleda natječajna dokumentacija, Plan i program rada za mandatno razdoblje 2023.-2028. kao i sve priloženo te ozbiljnost i profesionalnost kandidata. S obzirom na navedeno molila bih da se razmotri moj prigovor i moguće  nepravilnosti kako bi se natječaj za izbor ravnatelja/ice proveo sukladno zakonu i drugim važećim podzakonskim propisima. Pošto smo mi djelatnici odgojno-obrazovne institucije i školujemo buduće generacije smatram kako smo prvi pozvani reagirati na ovakve ozbiljne propuste i kršenja Zakona i moralnih vrijednosti te da je ovakav način rada nedopustiv i kažnjiv, ukazuje kandidatkinja nakon čega se postavlja pitanje hoće li i tko biti odgovoran  za prijavljene nepravilnosti, ukoliko se dokažu inspekcijskim nadzorom.