Završene rekonstrukcije prometnica u ulicama D. Cesarića, Lj. Filipeca i Đ. Kuhara Foto: Martin Novosel

Završene rekonstrukcije prometnica u ulicama D. Cesarića, Lj. Filipeca i Đ. Kuhara

| 1.10.2019. u 13:50h | Objavljeno u Aktualno

Proteklih dana završili su radovi obnove na čak tri varaždinske prometnice. Gotovi su radovi u Ulici Dobriše Cesarića, Ulici Ljudevita Posavca i Ulici Đure Kuhara. Gradonačelnik Ivan Čehok sa suradnicima uvjerio se u kvalitetu obavljenih radova današnjim obilaskom navedenih prometnica.

- Ovime se nastavljaju naše pojačane aktivnosti kako smo najavili i početkom godine, a ovo je proračunski najizdašnija godina za komunalne radove. Ovdje su Ulici Dobriše Cesarića su napravljeni prvi radovi od kada je napravljena prometnica izgrađena. Tu je napravljena rekonstrukcija kompletne vodovodne mreže i novi kolnici te nogostupi - rekao je gradonačelnik.

Najviše sredstava je utrošeno na rekonstrukciju prometnice u Ulici Dobriše Cesarića, ujedno i najdulja rekonstrukcija (350 metara), u koju se uložilo 873 tisuće kuna, dok se na Ulicu Ljudevita Posavca utrošilo 434 405 kuna, a na Ulicu Đure Kuhara 352 351 kuna.

- Ovo su veliki radovi na koje su građani dugo čekali i nakon ovoga će se raditi radovi na prometnici u Hrašćici i nadamo se da će nas meteorološke prilike poslužiti da možemo napraviti još manje zahvate jer nam sada prethodi veliki zahvat građenja rotota kod biškupečkog groblja - naglasio je Čehok.

Radove u Cesarićevoj ulici je izvršio COLAS Hrvatska, dok je na druge dvije prometnice radove izvršio PZC Varaždin, a radove na vodovodnim mrežama na sve tri prometnice je izvršio Varkom.