Ivan Čehok i Davor Patafta

Vrhovni sud djelomično potvrdio i djelomično ukinuo presudu u slučaju Čehok

VV | 23.4.2021. u 14:00h | Objavljeno u Aktualno

Danas je na Vrhovnom sudu stigla odluka u slučaju Čehok/Patafta. Vrhovni sud u svojoj odluci obrazlaže da je dio presude potvrđen, a dio ukinut.

Prema odluci suda, ukinut je okrivljujući dio presude Ivanu Čehoku i Davoru Patafti za nezakonodavnu kupoprodaju i zamjenu zemljišta u kojoj je Grad Varaždin oštećen financijski. Razlog ukidanja je tehničke prirode. 

- Vrhovni sud je utvrdio da je prvostupanjski sud počinio bitnu povredu odredaba kaznenog postupka jer je odbio dokazne prijedloge optuženika i ovlaštenog tužitelja bez ikakvog obrazloženja razloga odbijanja. Za dio odbijenih dokaznih prijedloga prvostupanjski sud čak ni ne obrazlaže o čijim je dokaznim prijedlozima riječ, na koje okolnosti su predloženi, niti razloge njihova odbijanja - stoji u objašnjenju suda.

Prvostupanjski će sud iznova provesti raspravu u tom dijelu optužbe. U ponovljenom postupku sud će ponovno izvesti i ocijeniti sve ranije izvedene dokaze, a po potrebi i nove. Potom će donijeti novu, na zakonu zasnovanu odluku, koju će valjano obrazložiti.

Vrhovni je sud u preostalom dijelu svoje odluke potvrdio prvostupanjsku oslobađajuću odluku.

Detaljnije pročitajte OVDJE