Vlašić o Aglomeraciji: Tenderi se usklađuju sukladno novom Zakonu o javnoj nabavi Foto: Krešimir Đurić

Vlašić o Aglomeraciji: Tenderi se usklađuju sukladno novom Zakonu o javnoj nabavi

vv | 16.2.2017. u 15:55h | Objavljeno u Aktualno

Informacije o poslovanju Varkoma za prošlu godinu te stanju projekta Aglomeracija Varaždin, kao i izvješće o provedenom postupku javne nabave za sustav odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda Aglomeracija Varaždin te dogradnja i rekonstrukcija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda neke su od točaka dnevnog reda Skupštine Varkoma koje su na jučerašnjoj skupštini potvrđene na sjednici većinom glasova.

Direktor Varkoma, Vlado Vlašić, podsjećajući članove Skupštine na projekt Aglomeracije, ponovio je da je riječ o projektu predračunske vrijednosti od 684 milijuna kuna od čega 407 milijuna kuna otpada na izgradnju sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda, a 162 milijuna kuna predračunska je vrijednost dogradnje i rekonstrukcije uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Također, projektom je predviđeno i financiranje dobave nove komunalne opreme za održavanje sustava odvodnje u iznosu od 8,4 milijuna kuna.

S obzirom da u realizaciji projekta Aglomeracije Varkom d.d. obavlja poslove „investitora“, te je zadužen i za provedbu javne nabave s ciljem ugovaranja radova, Vlašić je obavijestio članove Skupštine o tijeku postupka same javne nabave.

Što se tiče sustava odvodnje, kanalizacijske mreže s precrpnim stanicama, on je podijeljen u četiri zasebna postupka javne nabave. Jedan od njih je „Dogradnja sustava odvodnje na području grada Varaždina i sanacija postojećeg sustava“ vrijednosti 90 milijuna kuna. Nakon što je prvi postupak javne nabave proveden prošle godine, ali je i poništen zbog činjenice da niti jedna od 10 pristiglih ponuda nije bila kompletna, ponovljen je postupak javnog nadmetanja na koji je sada pristiglo osam ponuda i koje su prije nekoliko dana i javno otvorene.

Nadalje, za „Sustav odvodnje na području općina Vidovec i Maruševec“, vrijednosti 110,7 milijuna kuna, objavljeno je javno nadmetanje i 24. veljače bit će javno otvaranje ponuda. Što se tiče „Sustava odvodnje na području općina Cestica, Vinica, Petrijanec i Sračinec“, predračunske vrijednosti 137,7 milijuna kuna, i tu je objavljeno javno nadmetanje, a javno otvaranje ponuda bit će 13. ožujka. Slična je situacija i sa „Sustavom odvodnje na području općina Beretinec, Sveti Ilija, Gornji Kneginec i Trnovec Bartolovečki“ gdje je objavljeno javno nadmetanje, a otvaranje ponuda je 27. ožujka.

Za „Rekonstrukciju i dogradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda“ tijekom prošle godine proveden je postupak javne nabave i otvoreno je 10 pristiglih ponuda. Povjerenstvo za javnu nabavu predložilo je donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, ali zbog uloženih žalbi Varkom d.d. bio je prisiljen poništiti Odluku i objaviti novi postupak. U svom Rješenju Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave konstatirala je da niti jedna pristigla ponuda ne udovoljava svim kriterijima Zakona o javnoj nabavi.

U tijeku je usklađenje tendera sukladno novom Zakonu o javnoj nabavi i planira se objava nadmetanja najkasnije do 25. veljače, uz uvjet da Hrvatske vode Zagreb prethodno izdaju suglasnost – pojasnio je skupštinarima Vlašić.

Mogu izraziti zadovoljstvo što je većina članova Skupštine prihvatila izvješće o stanju projekta Aglomeracije. Iz izvješća o provedenim postupcima javne nabave vidljivo je da projekt ide naprijed i kada se okončaju postupci javne nabave i potpišu ugovori s izabranim ponuditeljima Varaždinska županija postat će veliko „gradilište“. Riječ je o investicijama vrijednim više stotina milijuna kuna, odnosno investicijama kakvih još nije bilo na ovim prostorima – naglasio je Vlašić.

Uz izvješće o projektu Aglomeracije Varaždin Skupština je većinom glasova prihvatila spomenuto izvješće o radu Varkoma za prošlu godinu, spomenuta izvješća o postupcima javne nabave te je primila na znanje informaciju o postupku prodaje društva-kćeri Aquatehnika d.o.o.

Većinom glasova Skupština je prihvatila izvješća. Posebice su važne rasprave i odluke bile kod projekta Aglomeracije Varaždin, izuzetno značajnog projekta za našu županiju i njene građane. Izvješća nisu dobila potporu dijela članova Skupštine koji dolaze iz redova općina koje imaju HDZ-ove načelnike. Izostanak potpore donekle je jasan s obzirom da nam predstoje novi izbori i „borba za političke bodove“. No, mislim da nam, što se tiče rada tvrtke Varkom, na prvom mjestu treba biti interes građana i provođenje projekata koje će značiti veće standarde za žitelje županije, a upravo je projekt Aglomeracije jedna od njih. I baš iz tog razloga trebalo bi, bez obzira na predizborno vrijeme, biti manje političke polemike, a više konstruktivne i argumentirane rasprave – zaključio je Vlašić.