Država zakazala, Varaždinska Čistoća nastavlja sakupljanje elektroničkog otpada

VV | 9.11.2022. u 08:19h | Objavljeno u Aktualno

Iako Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja još nije raspisalo Javni poziv za obavljanje poslova obrade otpadne električne i elektroničke opreme, varaždinska Čistoća nastavit će na svom reciklažom dvorištu sakupljati elektronički otpad: televizore, računala, glačala, usisavače, štednjake...

Sakupljači takvog otpada, kako pojašnjava direktor Čistoće Varaždin Zoran Svetec, sada nemaju kome predati tu vrstu otpada jer su istekli stari konacesijski ugovori za gospodarenje posebnim kategorijama otpada.

- Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost imao je potpisane Ugovore o obavljanju poslova obrade otpadnih električnih i elektroničkih uređaja i opreme s obrađivačima. Ugovori su bili sklopljeni na razdoblje od 15 godina, počevši od 1. listopada 2007. godine, što znači da im je rok istekao 30. rujna, ukazuje Svetec, napominjući da su obrađivači EE otpada sklopili ugovore s Ministarstvom zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva pa nije moguće samo produžiti rokove važenja s danas nadležnim Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja.

Uz to, kako dodaje, do donošenja novog Pravilnika koji bi regulirao problematiku gospodarenja EE otpadom, na snazi je još uvijek Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom, koji propisuje da za sakupljene, privremeno skladištene, razvrstane i prevezene do obrađivača količine EE otpada, sakupljač ima pravo na naknadu troškova koju isplaćuje Fond.

- Još uvijek nije raspisan Javni poziv za obavljanje poslova obrade otpadne električne i elektroničke opreme pa je jasno da sada više ne postoje obrađivači EE otpada kojima bi ih sakupljači predali na obradu. Tako je očito da sada sakupljači EE otpada, ne svojom krivnjom, ne mogu ispuniti obvezu predaje sakupljenog EE otpada obrađivačima, a što je preduvjet za naplatu naknade za sakupljanje EE otpada od Fonda, ukazuje direktor Čistoće, koja je u očekivanju što žurnijeg raspisivanja Javnog poziva za poslove obrade EE otpada, pripremila privremeno rješenje da građani ne bi bili uskraćeni za tu vrstu usluge.