Preispitati cijenu zbrinjavanja otpada te odvojeno prikupljati biološki

| 9.3.2016. u 10:04h | Objavljeno u Aktualno

Vijeće VI. MO Banfica uputilo varaždinskom Gradskom vijeću i njegovom predsjedniku Josipu Hehetu dvije inicijative u vezi (troškova) zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i troškova, posebice biološkog komunalnog otpada.

U prvoj, inicijativi predlaže se preispitivanje strukture cijene prikupljanja i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada (MKO), Vijeće VI. MO Banfica traži da se na dnevni red već naredne sjednice Gradskog vijeća stavi preispitivanje strukture cijene prikupljanja i zbrinjavanja MKO kako bi građani ubuduće plaćali „realnu cijenu“.

-S obzirom da je Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) propisano odvojeno skupljanje otpada, postavlja se pitanje: kakav je interes građana da otpad razvrstavaju, ako je cijena prikupljanja i zbrinjavanja ostala jednaka kao prije, pitaju se u VI. MO Banfica.

Upozoravaju da se otpad naplaćuje i dalje po domaćinstvu, odnosno kanti, bila ona puna ili prazna, i to u iznosu 28,5 kn mjesečno po domaćinstvu što na godišnjoj razini iznosi 428 kn s PDV-om, dok je „realna cijena zasigurno višestruko manja”.

- Prema našim spoznajama, Čistoća d.o.o. zbrinjavanje otpada plaća po toni 519,98 kn, što daje cijenu od 0,52 kn po kilogramu miješanog komunalnog otpada. Ako jedna osoba godišnje proizvede oko 200 miješanog komunalnog otpada, to iznosi 104 kn, odnosno s PDV-om 130 kn po stanovniku. Prema dosadašnjem načinu naplate po zaduženom volumenu, dolazimo do činjenice da domaćinstvo s jednim članom plaća 288,00 kn godišnje (360 kn s PDV-om) što je 2,8 puta više nego je trošak zbrinjavanja. Ako tu dodamo i trošak prikupljanja miješanog komunalnog otpada te prikupljanja i zbrinjavanja odvojeno skupljenih frakcija, vjerujemo da još uvijek postoji prostor za korekcije, poručuju iz Vijeća 6. MO koji se zalaže za naplatu prema masi otpada kako bi korisnik plaćao realnu, a ne paušalnu cijenu usluge.

Stoga se Vijeće zalaže za detaljno obrazloženje strukture cijene građanima i hitno usklađenje načina obračuna i naplate sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13).

-Izračuni dokazuju da i prikupljanje i zbrinjavanje treba obračunavati prema europskim standardima vaganjem mase predanog otpada. Građani to zaslužuju. Da se unatrag petnaest godina vodilo računa o interesima građana problem od 130.000 tona baliranog otpada ne bi postojao, niti bi postojala obaveza Grada Varaždina da zbrine 94.600,10 tona tog otpada, a građani ne bi za zbrinjavanje i prikupljanje tog otpada svih proteklih godina platili oko 23.000.000 eura. Iako je vrijednost toga posla realno bila upola manja, do danas nitko nije građanima objasnio gdje je deponirana razlika novca, naglašava Gordana Marsenić, predsjednica Vijeća VI. MO.

U drugoj inicijativi zalažu se za donošenje odluke o odlaganju i zbrinjavanju biološkog komunalnog otpada (BKO) nastalog u individualnim kućanstvima uređenjem dvorišta i okućnica.

- Do sada su građani odlagali taj otpad uz obje strane Bombellesove ceste. Količine zelenog ali i drugog otpada, unatrag tri godine neprestano rastu što pridonosi povećanju populacije glodavaca i komaraca u ljetnom periodu. Vijeće se u više navrate tijekom tog trogodišnjeg razdoblja raspitivalo o mogućnostima uklanjanja zelenog otpada te pokušavalo osigurati neke druge lokacije za privremeno odlaganje istog. Situacija se svake godine samo pogoršavala, a Vijeće ostajalo nemoćno, tvrde.

Ukazuju na zakonsku regulativu koja propisuje odvojeno sakupljanje i zbrinjavanje biološkog otpada iz domaćinstava, kao i zabranu njegovog odlaganja na deponijima.

- Ne razumijemo zbog čega se u Gradu Varaždinu ništa ne poduzima po tom pitanju. Od 1. siječnja 2016. dobili smo upute od Čistoće o razvrstavanju otpada u kojima je jasno navedeno da je zabranjeno odlagati biološki otpad u crne posude. S obzirom da se biološki otpad ne sakuplja zasebno, upitno je gdje ćemo s njim. Više od 30% ukupnog otpada u našim domaćinstvima čini bio-otpad, a on je visokovrijedna sirovina za proizvodnju komposta. Koliko nam je poznato Varkom d.d. izgradio je kompostanu na Motičnjaku (kapacitet 5000 tona godišnje) pa stoga smatramo da više nema prepreka za pokretanje inicijative o donošenju odluke o odvojenom sakupljanju i zbrinjavanju biološkog komunalnog otpada (BKO) u koji spada i zeleni otpad, naglašavaju te pozivaju Gradsko vijeće Grada Varaždina, koje je donijelo odluku za prikupljanje miješanog komunalnog otpada i posao povjerilo Čistoći, da isto tako donese i odluku o prikupljanju i zbrinjavanju BKO, i to hitno jer je „zima bila blaga te će vegetacija uskoro krenuti, što znači da će korov prerasti već postojeće hrpe otpada ostavljenog uz Bombelles, a počet će pristizati i nove količine“.

Označeno u