Održan sastanak Partnerskog vijeća za izradu Županijske razvojne strategije Foto: Varaždinska županija

Održan sastanak Partnerskog vijeća za izradu Županijske razvojne strategije

I.D./Varaždinske vijesti | 17.3.2016. u 09:13h | Objavljeno u Aktualno

U Županijskoj palači u Varaždinu održan je treći po redu sastanak Partnerskog vijeća za izradu i provedbu Županijske razvojne strategije (ŽRS) Varaždinske županije za razdoblje do 2020. godine.

Naime, AZRA kao koordinator izrade Županijske razvojne strategije predstavila je dosadašnje aktivnosti u izradi ŽRS-a te informacije o daljnjim aktivnostima na izradi Strategije za koju se predviđa da bi do kraja ove godine trebala biti u potpunosti razrađena.

Naime, ŽRS temeljni je strateški planski dokument jedinice područne (regionalne) samouprave u kojem se određuju ciljevi i prioriteti razvoja za područje županije u svrhu jačanja njenih razvojnih potencijala, s posebnim naglaskom na ulogu velikih gradova i gradova sjedišta županija u poticanju razvoja te na razvoj slabije razvijenih područja. Osim toga, Strategija treba biti usklađena i sa Strategijom regionalnoga razvoja Republike Hrvatske te prostorno planskom dokumentacijom županije i središnje razine, a donosi se u skladu s višegodišnjim financijskim okvirom kohezijske politike EU.

Tom je prilikom savjetnica za regionalni razvoj Agencije za razvoj Varaždinske županije Maja Lehman informirala članove Partnerskog vijeća kako su upravo osnova načela na kojima se temelji suradnja među članovima – ravnomjerna zastupljenost partnera, transparentnost, jednakost svih članova te usuglašavanje u donošenju odluka kako bi se u konačnici izradila što kvalitetnija Strategija. Partnersko vijeće sastoji se od različitih dionika i predstavnika državne uprave, znanosti, organizacija civilnog društva, te mnogih drugih kako bi što više područja bilo pokriveno.

Na sastanku su, između ostalog, definirane smjernice razvoja ŽRS-a, koje se prvenstveno odnose na definiranje razvojnih potencijala i potreba, utvrđivanje vizije ali i odabir razvojnih projekata, odnosno pet do 10 najvažnijih projekata koji se planiraju provesti. Osim Partnerskog vijeća formirane su i Tematske radne skupine od devet grupa iz različitih područja i Radna skupina koju čine pročelnici Upravnih odjela Županije te predstavnici raznih Ustanova u vlasništvu Varaždinske županije, i to s ciljem postizanja konsenzusa i zajedničkog rada u definiranju strateških odrednica Varaždinske županije koje će, kako je istaknuto, imati svrhu postizanja optimalnog razvoja i blagostanja svih područja. Na taj je način također omogućeno uključivanje javnosti u upravljanje regionalnim i lokalnim razvojem, a ključni sudionici u razvoju županije upoznati su sa smislom, važnošću i ostvarivanjem partnerstva u razvoju.

Što se tiče same izrade ŽRS-a, treba spomenuti da je na temelju analize stanja u suradnji s Tematskim radnim skupinama izrađena SWOT analiza za devet područja (infrastruktura, zaštita okoliša, gospodarstvo, poljoprivreda, obrazovanje, kultura i sport, zdravstvo i socijalna skrb, civilno društvo, jedinice lokalne samouprave, civilna zaštita i prilagodba klimatskim promjenama) kojom su utvrđene razvojne mogućnosti županije. Na temelju rezultata SWOT analize definirat će se strateški okvir razvoja Varaždinske županije do 2020. godine. Članovi Partnerskog vijeća ovom su prilikom pozvani da sudjeluju u aktivnostima izrade ŽRS-a svojim konkretnim prijedlozima kako bi se u konačnici mogla napraviti što kvalitetnija Županijska razvojna strategija.