NS Reformisti: Djeca, mladi i obitelji trebaju veću i ozbiljniju podršku

Sponzorirani članak | 5.4.2023. u 09:42h | Objavljeno u Aktualno

Djeca, mladi i obitelji trebaju veću i ozbiljniju podršku Grada Varaždina stoga je Narodna stranka-REFORMISTI pripremila cijeli niz mjera, potpora i programa upravo za njih.

  • 1.400 € za novorođenčad,

  • 50% cijene vrtića za prvo dijete, a potpuno besplatan vrtić za svako slijedeće dijete

  • Besplatan produženi boravak

  • POS (Čačićevi stanovi) - uključenje Grada u model za najam stanova uz mogućnost otkupa

  • Projekt izgradnje dječjih vrtića u Grabanicama i POS Vilka Novaka

  • 30€ poticaja za sportske aktivnosti za svako dijete

  • Obnova postojećih i izgradnja novih dječjih igrališta

  • Nacionalna inicijativa Reformista – dječji doplatak od 100€ za svu djecu

Posebno naglašavamo inicijativu koju je u Saboru iznijela zastupnica Reformista Natalija Martinčević temeljem koje dječji doplatak ne smije biti socijalna pomoć iz kojeg je zbog imovinskog cenzusa isključena velika većina djece, već pravo svakog djeteta. U inicijativi je traženo 100 € dječjeg doplatka za svako dijete bez obzira na visinu primanja roditelja odnosno imovinski cenzus. 150 € za svu djecu s teškoćama 1.i 2. stupnja te 200 € za svu djecu s teškoćama 3.i 4. stupnja.

Sve navedeno ozbiljne su demografske mjere koje mogu pomoći našim građanima i našoj djeci da im ovdje u Varaždinu osiguramo bolje i kvalitetnije uvjete života.